עמוד:270

ב . תוך כמה זמן מגיע הגלשן לקצה השני של המסילה , שמרחקו מהמקום ההתחלתי של הגלשן הוא ? 2 m ג . מהי מהירותו של הגלשן בקצה השני של המסילה ? . 10 על גוף נח שמסתו 0 . 5 ק " ג החל לפעול ברגע t = 0 כוח שקול קבוע , F שגודלו 4 ניוטון . הכוח ' 1 הפסיק לפעול ברגע . t = 10 s ברגע t = 12 s החל לפעול על הגוף כוח שקול קבוע , F 2 שגודלו ' 5 ניוטון , בכיוון מנוגד לכיוון בו פעל v 1 א . סרטטו את הגוף ואת הכוח השקול הפועל עליו בשלושת קטעי התנועה השונים . ב . חשבו את תאוצת הגוף בקטעי התנועה השונים . ג . מתי נעצר הגוף בהשפעת פעולתו של הכוח ? F 2 ד . סרטטו גרף מהירות-זמן מרגע t = 0 עד הרגע בו הגוף נעצר בהשפעת ן . . 11 קליע של רובה M-16 שמסתו 3 . 5 גרם פוגע בלוח עץ שעוביו 5 ס " מ בכיוון ניצב ללוח . הקליע פוגע במהירות שגודלה 400 מ \' ש' ויוצא מעברו השני של הלוח במהירות שגודלה 200 מ \' ש . ' א . חשבו את גודלו של הכוח המעכב שהלוח מפעיל על הקליע , בהנחה שכוח זה קבוע . ב . היכן הסתמכתם בחישוביכם על כך שהכוח קבוע ? . 12 לקליע נחושת שנורה מאקדח ברטה , מהירות לוע של 300 מ \' ש . ' מסת הקליע 2 . 5 גרם , והמרחק שלאורכו הקליע נע בתוך קנה האקדח הוא 6 . 4 ס " מ . חשבו את גודל הכוח השקול הפועל על הקליע בעת תנועתו בקנה , בהנחה שכוח זה קבוע . . 13 גוף שמסתו 5 kg נע במהירות קבועה שגודלה 4 m / s על משטח אופקי . מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח הוא . 0 . 2 א . איזה כוח אופקי דרוש כדי לקיים את התנועה ? ב . אם הכוח חדל לפעול , כעבור כמה זמן ייעצר הגוף ? . 14 מניחים מטבע בנקודה A ע > שולחן , והודפים אותו עד לנקודה B ( בנקודה B מרפים ממנו . ( המטבע נע על השולחן ונעצר בנקודה . c מרחק הנקודה B-D c ר / , א . 40 cm מקדם החיכוך בין המטבע לשולחן הוא . 0 . 35 חשבו את מהירותו של המטבע בנקודה . B . 15 נער מושך אנכית כלפי מעלה , באמצעות חוט מתוח , גוף שמסתו . 2 kg לגוף יש תאוצה שכיוונה כלפי מעלה וגודלה . 3 m / s התנגדות האוויר ניתנת להזנחה . א . מהו כיוון הכוח השקול הפועל על הגוף ? נמקו . ב . חשבו את גודלו של הכוח השקול הפועל על הגוף . ג . סרטטו תרשים של הכוחות הפועלים על הגוף , וציינו איזה גוף מפעיל כל כוח . ד . חשבו את גודלו של כל אחד מן הכוחות . . 16 תיק שמסתו m = 1 . 2 kg מונח על רצפה . נער מושך את התיק אנכית כלפי מעלה בכוח שגודלו . F = 18 N לאחר שהתיק עולה לגובה של , 1 . 6 m מרפה הנער מהתיק . התנגדות האוויר זניחה . א . סרטטו תרשים סכמטי של התיק , והוסיפו תרשים של הכוחות הפועלים על התיק בשלב שבו הנער מושך אותו . ציינו איזה גוף מפעיל כל כוח . ב . חשבו את גודלו של שקול הכוחות הפועלים על התיק בשעה שהנער מושך אותו כלפי מעלה , וציינו את כיוונו . ג . חשבו את מהירות התיק ברגע שהנער מרפה ממנו . ד . ציינו את כיווני התנועה של התיק מהרגע שהנער מרפה ממנו עד פגיעתו ברצפה . . 17 גוף שמסתו 2 kg תלוי במנוחה בחוט שמסתו ניתנת להזנחה . מושכים את החוט כלפי מעלה במשך שנייה אחת , והוא מואץ ב- / 3 ךו . 2 1 לאחר מכן מרפים מהחוט . א . תארו במילים את תנועת הגוף מתחילת ההאצה עד שהגוף חתר לנקודת המוצא ( השתמשו במונחים "כוח כובד , " "כוח מתיחות , " "מהירות , " . ( "תאוצה" ב . חשבו את מתיחות החוט בשלב ההאצה . ג . חשבו את מהירות הגוף ברגע שהרפו מהחוט . ד . לאיזה גובה מרבי מעל נקודת המוצא הגוף עולה ? . 18 עגלה נחה על הרצפה . החיכוך בינה לבין הרצפה ניתן להזנחה . תלמיד קשר רצועת גומי לעגלה , כדי לגרור את העגלה תוך כדי הליכתו , כך שרצועת הגומי תימתח במידה קבועה . מדוע התלמיד אינו יכול להתמיד לאורך זמן , בהליכה בתנאים אלה ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר