עמוד:269

סעיף : 4 . 1 יישומים לגבי גוף יחיד . 5 בכל אחד מתרשימים א-ד שלהלן מוצג גוף שמסתו 2 ק " ג וכל הכוחות הפועלים עליו . מצאו , עבור כל אחד מארבעת התרשימים : - את תאוצת הגוף ( גודל וכיוון . ( - את הקשר בין הכיוון שבו IF = O לבין כיוון התאוצה . . 6 תיבה שמסתה m = 3 kg נמצאת במנוחה . החל מרגע VPDID t = 0 עליה כוח שקול קבוע שגודלו . 6 N הגדירו ציר מקום , וסרטטו , עבור פרק הזמן מרגע t = 0 א . תאוצה-זמן . ב . מהירות-זמן . ג . מקום-זמן . . 7 גוף שמסתו m = 2 kg נע במהירות קבועה שגודלה . v = 6 m / s ברגע 0 י t מתחיל לפעול עליו כוח שגודלו 4 ניוטון . הכוח פועל במשך , 4 s ולאחר מכן מפסיק לפעול . סרטטו עבור פרק הזמן מרגע t- 0 עד רגע t = 6 s את הגרפים : ( 1 ) תאוצה-זמן . ( 2 ) מהירות-זמן . בכל אחד משני המקרים שלפניכם : א . הכוח פועל בכיוון המהירות . v 0 ב . הכוח פועל בכיוון מנוגד לכיוון המהירות . v 0 . 8 לפניכם הרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . איזה מבין הגרפים ( 5 ) - ( 1 ) שלפניכם מייצג נכון את גודל הכוח השקול הפועל על הגוף , כפונקציה של הזמן ? נמקו . . 9 גלשן שמסתו 0 . 2 kg מונח בקצה מסילת אתיר אופקית ( מסילת אוויר מאופיינת בכך שהחיכוך בינה לבין גלשן הנע עליה ניתן להזנחה . ( מפעילים על הגלשן כוח אופקי קבוע שגודלו . 0 . 8 N א . מדוע תאוצת הגלשן קבועה ? חשבו את גודלה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר