עמוד:260

מערכת oin" הצמודה לארץ 1 " 0 ? w 3 " 7 ) 0 \ n" jont > hf ! o \ cn ג : ל 1 ר 7 jK 'bc' . Znj ' ic tdn 1 / 7 /& 7 עד כאן התייחסנו אל כדור הארץ כאל מערכת אינרציאלית בסיסית , בה מתקיים החוק הראשון . הניסויים שערכנו במעבדה מוגבלים בהכרח בדיוקם . הייתכן כי ניסויים מדויקים יותר יראו סטייה ? הפיזיקאי הצרפתי פוקו ( Jean B . L . Foucault , 1819-1868 ) בנה בשנת 1851 מטוטלת ארוכה , כדי להראות באמצעותה שהארץ סובבת על צירה , כלומר שגוף הנמצא על פניה מואץ . מטוטלת זו מכונה מטוטלת פוקו . אילו כדור הארץ לא היה מסתובב סביב צירו , אזי המטוטלת הייתה מתנודדת ביחס אליו במישור תנודתה הראשון . אולם ניסויים הראו שמישור תנודתה מסתובב ביחס לארץ ( איור 36 א . ( בכיוון הניצב למישור התנודה של המטוטלת לא פועל עליה כוח , למרות זאת היא מואצת בכיוון זה יחסית לארץ . נציין שמנקודת ראות של צופה על הארץ , מישור תנודתה של מטוטלת הממוקמת בקוטב הצפוני יסתובב ( איור 36 ב , ( וישלים מעגל שלם במשך 24 שעות , היות שהארץ מסתובבת "מתחת" למטוטלת במחזוריות של 24 שעות . ככל שנמקם את המטוטלת קרוב יותר לקו המשווה - פרק הזמן בו מישור התנודה יסתובב ויחזור לעצמו ילך ויגדל . על קו המשווה , אם מישור התנודה הוא מישור קו המשווה אז מישור התנודה יישאר קבוע פרק" ) הזמן הנדרש לסיבוב שלם של מישור התנודות הוא אינסופי . (" נציג את הניתוח בפרק ב בספר "מערכות ייחוס - מגלילאו גליליי עד תאוריית המפץ . "הגדול מהדיון לעיל נובע כי אם גוף ינוע על פני שולחן חלק הממוקם על הארץ , למשל בקוטב , החוק הראשון של ניוטון לא יתקיים בצורה מתייקת , כי המסלול יהיה עקום במידה מסוימת ( אם כי במידה קטנה מאוד . ( אילו ערכנו את הניסוי על קו המשווה , וכיוון תנועת הגוף היה לאורכו , מסלול הגוף היה נראה ישר . איור : 36 מטוטלת פוקו

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר