עמוד:254

כי הנגזרת של קבוע כלשהו שווה לאפס . הפונקציות x ( t ) + C הנבדלות זו מזו בערכו של /?/ W / 7 D c תנועה עם אותה מהירות . מבחינה גאומטרית אפשר להבין זאת כך . - בהינתן גרף מקום-זמן , שיפוע המשיק בכל רגע מבטא את גודל המהירות . שיפוע המשיק ברגע מסוים שווה בכל העקומות ( ראו איור ( 33 המתקבלות מהוספת קבוע c לפונקציה , x ( t ) כלומר כל העקומות מתארות תנועה עם אותה מהירות . הפונקציות שונות זו מזו בערכי המקום . אם נדע את מקום הגוף באיזשהו רגע ( למשל ב- At = 0 נוכל להכריע איזו מביניהן מתארת את תנועת הגוף . לסיכום : ידיעת x מאפשרת לחשב באמצעות קשר ( 19 ) פונקציית מקום-זמן מסוימת . 0 נניח שנתונה הפונקציה . a ( t ) מקשר ( 17 ) נובע כי אפשר לחשב את v ( t ) באמצעות אינטגרל : כדי לקבוע את ערכו של קבוע האינטגרציה יש לדעת את ערך המהירות ברגע מסוים , למשל את v ( המהירות ברגע 0 . ( t = 0 המקום x והמהירות v מכונים תנאיי התחלה . 0 0 הדיאגרמה המוצגת באיור 34 מסכמת את הקשרים בין הפונקציות השונות . איור : 34 הקשרים היותלוט"ם בין נוסחאות הקינמטיקה איור 9 : 33 ווקציורו מק 1 ם-זמן הובדלווו 0 11 ז 1 בקבוע - לכולן 0 חאי 0 ה אותה 9 ווקצ"ח מהירוח-זוון

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר