עמוד:251

תרשים כוחות הפועלים על הגוף שמסתו : " 7 על גוף זה פועל כוח מתיחות T ימינה , m g כלפי מטה , ו-א כלפי 2 2 מעלה ( איור 32 ב . ( משוואת התנועה של הגוף m ביחס לציר x שכיוונו החיובי ימינה : 2 ממשתאות ( א ) ) -ו ב ) נקבל : נציב ב- ( ג ) את ערכי m ו- m ונקבל כי תאוצת הגוף שמסתו m היא . 1 m / s תאוצת הגוף שמסתו , HVIDD m 2 1 2 1 ושווה ל- 1 / 5 ו . 21 ממשוואה ( א ) ( או ( ב (( נקבל כי מתיחות החוט היא . T = 9 N איור : 32 תרטימ דוגמה 12

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר