עמוד:250

4 . 30 יישומים למערכות רב גופיות , שבהן תאוצות הגופים שונות בגודלן ( נושא זה חורג מתכנית הלימודים של בית הספר התיכון ) דוגמה : 12 משקולת הקשורה לגלגלת ניידת מסות הגופים המתוארים באיור 32 א הן . m = 4 . 5 kg-1 m = 2 kg ניתן להזניח את המסות של החוטים ושל הגלגלת , ואת החיכוך בין הגוף שמסתו m לבין המשטח . א . האם תאוצות הגופים שוות בגודלן ? אם לא - מצאו קשר בין גודלי התאוצות . ב . חשבו את גודל התאוצה של כל אחד משני הגופים ואת מתיחות החוט . s פתרון : א . בדוגמה 9 ראינו כי תאוצות הגופים במערכת המתוארת שם שוות . הסברנו זאת כך : כאשר גוף אחד עובר מרחק , s עובר האחר את אותו המרחק . מצב זה אינו מתקיים במערכת המתוארת בדוגמה הנוכחית : כאשר המערכת משוחררת ממנוחה , הגוף שמסתו m יורד m - \ נע ימינה . כדי ש חז ירד 1 מטר , על הגוף שמסתו חז לנוע 2 ^ 2 1 שמאלה לאורך דרך של שני מטר . באופן כללי : אם הגוף m עובר מרחק - s אזי הגוף " ? עובר מרחק . 2 s לכן בכל רגע ורגע מהירותו של m כפולה מזו של fa לכן גם תאוצתו כפולה מזו של . m ב . נסמן את גודלי התאוצות של m - \ m ב- 2 « -1 a בהתאמה . 2 1 על nc הם תרשים כוחות הפועלים הגוף שמסתו הכוחות הפועלים עליו m ^ כלפי מטה 2 T-1 כלפי מעלה , כאשר האות T מציינת את מתיחות החוט ( איור 32 ב . ( משוואת התנועה של הגוף m ביחס לציר y שכיוונו החיובי כלפי מטה : 1 התרת המשתאות : נחבר את משוואות ( א ) ) -ו ב , ( נוציא את a כו ; ורם המשותף לשני מחוברים , נחלק בm + m ונקבל : 1 2 בחינת הפתרון . מבחינת היחידות - לשני האגפים יחידות של תאוצה . כאשר שני הגופים שווים במסתם - נצפה שהמערכת לא תואץ . ואכן , אם נציב בפתרון m = ™ נקבל כי התאוצה שווה לאפס . נציב ) -ב ג ) את הנתונים : לגוף A יש , אם כן , תאוצה שגודלה 2 מ \' ש ' .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר