עמוד:249

ב . במצב שבו החוט מוצמד לגלגלת , מתיחות החוט אינה אחידה : לכל אחד משני חלקיו - זה שמימין לגלגלת תה שמשמאל לה מתיחות שונה . כדי לחשב את מתיחות החלק הימני של החוט , נתבונן בכוחות הפועלים על גוף : A מתיחות 1 \ המכוונת כלפי מעלה , וכוח כובד בן 30 ניוטון כלפי מטה . הגוף נח , לכן i . r = 30 N כאשר מתבוננים בגוף B אפשר להראות כי המתיחות של החלק השמאלי של החוט היא . T = 20 N ם ניתוח : כיוון שאין חיכוך בין החוט לבין הגלגלת , ומסת החוט ניתנת להזנחה ( ביחס למסות הגופים הקשורים אליו ) מתיחות החוט אחידה לכל אורכו . נסמן אותה באות . T מלבד כוחות המתיחות , פועלים על הגופים רק כוחות הכובד , כמתואר באיור 31 ב . המערכת נעה בתאוצה . על-פי הסבר המופיע בסעיף א של דוגמה , 9 תאוצות שני הגופים שוות בגודלן , אולם הן מנוגדות בכיוונן : תאוצתו של A מכוונת כלפי מטה , ושל B כלפי מעלה . מערכת צירים : נוכל לתאר את תנועת שני הגופים ביחס לציר יחיד . אם כיוונו החיובי יהיה כלפי מעלה , ונסמן את רכיב התאוצה של גוף A על ציר זה באות a אזי רכיב התאוצה של B על ציר זה תהיה . ( -a ) ' נבחר באפשרות אחרת : גוף A כבד מגוף B לכן תאוצתו של A מכוונת כלפי מטה ושל גוף B כלפי מעלה . נבחר לגבי כל גוף ציר בכיוון תאוצתו : תנועתו של גוף "iNirm A ביחס לציר y שכיוונו החיובי כלפי מטה , ושל גוף B ביחס לציר ץ שכיוונו החיובי כלפי מעלה ( איור 31 ב . ( באופן כזה יהיו רכיבי שתי התאוצות חיוביים . נצטרך כמובן להקפיד לרשום את רכיבי הכוחות עם הסימן האלגברי הנכון . משוואות התנועה : ?/ J // J 7 ' J ^ לגבי הגוף : B איור : 31 תרשימי דוגמה 11

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר