עמוד:243

\ hx \ , DnVw / / 77 / 77 / 7 הצמיג שבמגע עם הכביש נמצא במנוחה רגעית , וכוח החיכוך הוא סטטי ( איור 25 ב . ( בהנעה קדמית הגלגלים האחוריים אינם תורמים להנעת המכונית , והם מכונים "גלגלים נגררים . " בגלגלים הנגררים כוח החיכוך פועל על הצמיגים בניגוד לכיוון התנועה . במשאיות המנוע מסובב את הגלגלים האחוריים ; זה נקרא הנעה אחורית . אם המנוע מסובב את כל ארבעת הגלגלים - הנעה זו נקראת . 4 X 4 בלימה : בעת שנהג לוחץ על הבלמים , הוא מקטין את מהירות סיבובם של הגלגלים . הצמיג מפעיל על הכביש כוח חיכוך המכוון בכיוון תנועת המכונית , וכתגובה מפעיל הכביש על הצמיג כוח חיכוך לאחור , המאט את מהירות המכונית . כאשר הלחיצה על הבלמים חלשה - הגלגלים ממשיכים להסתובב , והכביש מפעיל על הצמיגים כוח חיכוך סטטי בכיוון מנוגד לתנועת המכונית . כאשר הלחיצה חזקה - הגלגלים "ננעלים " והכביש מפעיל על הצמיגים כוח חיכוך קינטי בכיוון מנוגד לתנועת המכונית ( איור 25 ג . ( נדגיש כי תפקיד בלמי המכונית הוא להאט את קצב סיבוב הגלגלים . הכוח אשר בולם את המכונית הוא החיכוך שהכביש מפעיל על הצמיגים . דבר זה בולט כאשר מתבוננים במכונית המנסר , לבלום על גבי משטח קרח ; הגלגלים אינם מסתובבים , אך המכונית עלולה להמשיך ולהחליק . מוחק בלימה של מכונית נהג ריצה לבלום את מכוניתו במצב חירום . אם הוא מפעיל את בלמי מכוניתו בעוצמה - הגלגלים עלולים "להינעל" והם יחליקו לאורך הכביש . הכוח הבולם במקרה זה את המכונית הוא חיכוך קינטי שהכביש מפעיל על צמיגי המכונית ( איור 26 א , ( כיוון שמהירותו של אתר המגע של הצמיג עם הכביש שונה מאפס . לעומת זאת , אם הנהג מפעיל את הבלמים ומרפה מהם לסרוגין , כך שהגלגלים מתגלגלים ללא החלקה , אתר הצמיג שבמגע עם הכביש נמצא במנוחה רגעית ביחס לכביש ( איור 26 ב . ( במקרה זה כוח החיכוך שהכביש מפעיל על הצמיג הוא סטטי . כיוון ש- , // > jj גודל התאוצה במקרה זה עשוי להיות גדול מגודל התאוצה במקרה של נעילת הגלגלים , k לכן מרחק העצירה יהיה קטן יותר . איור : 25 אישראקציה לצורך הנער , ולצורן בלימה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר