עמוד:241

v - v x עשוי להצביע ימינה בשני מקרים : האחד מוצג באיור 23 ה : המכונית נעה ימינה במהירות אשר הולכת וגדלה . האפשרות האחרת מוצגת באיור : 123 המכונית נעה שמאלה במהירות הולכת וקטנה . אי אפשר לקבוע על-פי נתוני השאלה אם המכונית מגבירה את מהירותה בנסיעה ימינה או מקטינה את מהירותה בנסיעה שמאלה . שני המצבים אפשריים . ג . נתבונן בכדור : בכיוון הציר y הכדור במנוחה , ועל-פי החוק השני של ניוטון : בכיוון הציר x הכדור מואץ : מ- ( א ) ) -ו ב : ( לכן : המתקן המתואר בדוגמה זו יכול לשמש מד תאוצה ( ראו תרגילים 32 ו- 90 בפרק זה . ( תרגיל : בחנו את התוצאה עבור המקרה הפרטי . 6 = 0 האם יתכן שתתקבל זווית 76 = 90 ° דוגמה : 7 האצה באמצעות כוח חיכוך סטטי נהג משאית מניח תיבה על רצפת משאיתו . מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה לרצפת המשאית הוא . 0 . 3 חשבו את תאוצתה המרבית של המשאית כך שהתיבה לא תחליק . פתרון : נתבונן בתיבה : כל עוד התיבה אינה מחליקה , פועלים עליה כוח החיכוך הסטטי ( בכיוון הנסיעה , ( כוח הכובד והכוח הנורמלי ( איור . ( 24 כאשר המשאית מואצת בתאוצה nm nirnrn , a ביחס למשאית , כוח החיכוך הסטטי הוא אשר מאיץ את התיבה , ומקנה לה תאוצה , השווה לזו של המשאית . נבחר מערכת צירים כמתואר באיור . 24 ^ איוו : 24 תושים גוחות » ל תינה ר ^ חצאת במראית כוואצת

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר