עמוד:240

דוגמה : 6 מד תאוצה כדור קטן תלוי באמצעות חוט 7 תקרתה של מכונית הנוסעת על כביש ישר ואופקי . בזמן הנסיעה החוט יוצר זווית קבועה 6 עם האנך , כמתואר באיור 23 א . א . האם תאוצת המכונית קבועה ? מהו כיוון התאוצה ? ב . מהו כיוון תנועת המכונית ? ו . ; בטאו את גודל תאוצת המכונית באמצעות . 9 פתרון : א . תרשים הכוחות הפועלים על הכדור ומערכת צירים : על הגוף פועלים כוח הכובד nun - m ) mg הכדור ) וכוח מתיחות החוט T ( איור 23 ב . ( נבחר מערכת צירים כמתואר באיור . ; 123 נחליף את T ברכיביו הקרטזיים : . T = T cosO ; T = T sm 6 בכיוון הציר y הכדור אינו נע , לכן סכום רכיבי y x הכוחות בכיוון זה שווה לאפס , כלומר r -1 mg מתקזזים . על הכדור פועל כוח שקול קבוע , שכיוונו ימינה וגודלו y | 1 F | = T = Tsin 6 > ( איור 23 ד . ( בתוקף החוק השני של ניוטון הכדור מואץ בתאוצה קבועה ימינה . x מאחר ואין תנועה יחסית בין המכונית לבין הכדור , נסיק שהמכונית נעה בתאוצה קבועה ימינה . ב . באיור 22 ד מוצג כיוון התאוצה ( a ) ברגע מסוים x נסמן rat את מהירות המכונית זמן מה לפני v -2 / , t את 2 מהירות המכונית זמן מה אחרי ם בתוקף הגדרת המושג "תאוצה , " הכיוונים של ( v - v , ) ושל a זהים ; שניהם 2 פונים ימינה . איור : 23 תרשימי דוגמה 6

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר