עמוד:238

במורד . נחליף את משקל הגוף ברכיבי ! הקרטזיים ( איור 22 ב . ( הכוח הנורמלי מתקזז עם רכיב המשקל הניצב למישור המשופע . הכוח השקול הוא רכיב המשקל בכיוון מקביל למישור המשופע , כמתואר באיור 22 ג . כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול . ב . הכוח השקול הפועל על הגוף קבוע בגודלו ( כאמור בסעיף א , הוא שווה לרכיב המשקל בכיוון מקביל למדרון . ( לכן גם תאוצת הגוף קבועה . על-פי החוק השני של ניוטון : XF = ma = > mg sin 6 = ma לכן : (?) I a = gsin 6 1 נבחן את הפתרוןיחידות : יחידות אגף שמאל שוות לאלה של אגף ימין . מקרים פרטיים : כאשר 0 = 0 הגוף מונח על משטח אופקי והוא אינו מואץ , ואכן מסקנה זו מתקבלת מהפתרון . כתרגיל , בחנו את הפתרון עבור . 9 = 90 ° ג . כאשר הגוף מוטל במעלה המדרון פועלים עליו בדיוק אותם הכוחות שפעלו בשעה שהחליק כלפי מטה . גם במקרה זה תאוצתו שווה . g sin < 9-V תאוצת הגוף אינה תלויה בכיוון מהירותו ההתחלתית . איור : 22 תרשימי דוגמה 5

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר