עמוד:235

דוגמה : 3 מעלית מואצת מעלית שמסתה 800 ק " ג מואצת באמצעות כבל בתאוצה שגודלה 1 . 2 מ \' ש ' וכיוונה כלפי מעלה . א . סרטטו את וקטור התאוצה ( התייחסו לכיוונו בלבד , ( את וקטור הכוח השקול ( התייחסו לכיוונו בלבד , ( ואת תרשים הכוחות הפועלים על המעלית ( התייחסו לכיווני הווקטורים ולגודליהם היחסיים . ( ב . חשבו את מתיחות הכבל בנקודת קשירתו למעלית . פתרון : א . התשובות מופיעות באיור . 20 התאוצה מכוונת כלפי מעלה ( נתון בשאלה . ( בתוקף החוק השני של ניוטון , הכוח השקול פועל גם הוא כלפי מעלה . הכוחות הפועלים על המעלית הם כוח הכובד mg כלפי מטה , ומתיחות הכבל T כלפי מעלה . הכוח השקול מכוון כלפי מעלה , ולכן כוח המתיחות גדול מכוח הכובד . ב . משוואת התנועה של המעלית ( לגבי ציר מקום שכיוונו החיובי כלפי מעלה : ( ( ZF = ma = > T-mg = ma = > T = m ( g + a ( א ) לפני שנציב במשוואה האחרונה ערכים מספריים נבחן את הפתרון : יחידות : לאגף ימין יחידה של מסה כפול תאוצה . על-פי החוק השני של ניוטון ח יחידת כוח , לכן היחידות בשני האגפים שוות . התאמה למקרים פרטיים . כאשר המעלית נייחת או נעה בתנועה שוות מהירות - הכוח השקול שווה לאפס , לכן מתיחות הכבל שווה לכוח הכובד הפועל על המעלית . ואכן , אם נציב במשוואה האחרונה a = 0 נקבל . T = mg נציב את נתוני השאלה ) -ב א T = 800 ( 10 + 1 . 2 ) = 8 , 960 N : ( נסביר את הפתרון : כוח הכובד הפועל על המעלית הוא 8 , 000 ניוטון . חלקו של כוח המתיחות 8 , 000 ) ניוטון ) מקזז משקל זה , ויתרתו 960 ) ניוטון ) מאיץ את המעלית . 0 יור . Z 0 מעלית 0 ואצת

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר