עמוד:231

נרשום הגדרה ; הגדרת המושג "צפיפות " של חומר : ( density ) הצפיפות ( המסה הסגולית ) של חומר היא המסה של יחידה אחת של נפחו . בניסוח מתמטי : כאשר . PIOD - m - של כמות מסוימת של חומר ; V הנפח של אותה כמות חומר ; - p צפיפות החומר . ביחידות S 1 נמדדת הצפיפות בק " ג \ מ ' . kg / m - צפיפות מים מזוקקים לדוגמה , שווה 1 , 000-ל ק " ג \ מ ' . מקובל להשתמש גם ביחידה גרם \ ס " מ , למרות שהיא אינה שייכת למערכת . si בטבלה 4 כתובים ערכי צפיפויות של חומרים אחדים . צפיפויות של חומרים , ובעיקר של גזים , משתנות כאשר דוחסים אותם או כאשר גורמים להם להתפשט : כאשר מכווצים חומר - מסתו אינה משתנה , אולם נפחו קטן , לכן צפיפותו גדלה . אם נרצה להשוות בין צפיפויות של חומרים שונים נצטרך לערוך את המדידות באותם תנאים . התנאים המוסכמים מכונים תנאים סטנדרטיים ( לא נפרט אותם כאן . ( טבלה : 4 צפיפויות 0 ל חומרים ובונים

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר