עמוד:230

3 . 3 צפיפות ומשקל סגולי מתוצאות הניסויים שעסקו בהרצת קרוניות ( סעיף , ( 2 . 4 מצאנו כי "מסה " היא גודל חיבורי ( ראה טבלה ;( 2 מסתן הכו 7 לת של קרוניות זהות נמצאת ביחס ישר למספרן . נבחן באמצעות ניסויים את תכונת חיבוריות המסה לגבי חומרים שונים : תחילה ניקח נפחים שונים של מים , ונמדוד בכל פעם את מסתם . עקומה 1 באיור 18 מתארת תוצאות ניסוי . העקומה שהתקבלה היא קו ישר ; הדבר מאשש את מסקנתינו הקודמת ש " מסה " היא גודל חיבורי : לשתי מנות מים בנות נפח של 1 סמ " ק כל אחת , מסה כפולה מאשר למנה אחת 1 ) סמ " ק . ( כלומר "כמות החומר " בשני סמ " ק מים כפולה מ " כמות החומר " בסמ " ק מים אחד . ערכו המספרי של שיפוע העקומה 1 ) גרם \ סמ " ק ) מציין את המסה של מנת מים שנפחם 1 סמ " ק . באיור 18 מוצגות גם תוצאות ניסויים עם שמן ועם אלומיניום . מסה של חומר המתאימה ליחידה אחת של נפחו מכונה צפיפות החומר , או מסתו הסגולית , ומסמנים אותו באות היוונית p ( קרא : רו . ( המאזניים מאוזנים כאשר , w = w לכן . m = m ] NDD 1 , mg = mg כלומר המסה הלא ידועה שווה למסתם הכוללת הידועה של גופי התקן ( המשקולות . ( נשתמש בדרך-כלל בשיטת מדידה זו למדידת מסה . נשים לב שהשיטה אינה מבוססת על השוואת מסות אלא על השוואת כוחות : אם כוח הכובד הפועל על שני גופים שווה , הרי גם מסותיהם שוות , בתנאי שהגופים נמצאים באותו מקום . ברור כי מאזניי הכפות ממלאים תנאי זה . חשוב להעיר כי בחיי היום-יום היחידה ק " ג משמשת למדידת משקל . דבר זה אינו תואם אמנם את המושגים המדעיים , אך לאור הדיון האחרון אפשר להבין שעל פני הארץ המשקל פרופוציוני למסה , לכן המסה בק " ג היא מדד למשקל . איוו : 18 המ 0 ה ש > onoin אחדים כפונקציה 0 n 9 j >/ v

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר