עמוד:227

במערכת צירים שבה הציר x בכיוון תאוצת הגוף ( והציר y ניצב לתאוצת הגוף ) אפשר לנסח את החוק השני של ניוטון כך : . 1 נדגיש כי כל מערכת צירים היא לגיטימית . מערכת צירים שבה אחד הצירים הוא בכיוון תאוצת הגוף ( ובה מתקיימות נוסחאות (( 10 ) היא נוחה ממערכות צירים אחרות , כי מתקבלות נוסחאות פשוטות יותר , אך היא אינה לגיטימית יותר ולא פחות לגיטימית . . 2 באיורים 15 א 15-ו ב סימנו , מטעמי נוחות , את שתי מערכות הצירים באותם סימונים , y-1 x למרות שמדובר במערכות צירים שונות . מדויק יותר היה לסמן אותן בסימונים שונים , למשל מערכת אחת y-1 x ואז את המערכת האחרת ^ -ב . / -ו ג . אופי הכוח וסוג התנועה כוחות עשויים להיות קבועים , להשתנות כפונקציה של המקום - כדוגמת הכוח שמפעיל קפיץ , כפונקציה של הזמן , ואף כפונקציה של מהירות הגוף שעליו הם פועלים - למשל התנגדות האוויר לתנועת מכונית תלויה במהירות המכונית . אם מכירים את התבנית המתמטית של הכוח השקול הפועל על גוף , ומציבים אותה במקום IF בחוק השני של ניוטון , מתקבלת משוואה המכונה משוואת התנועה של הגוף . ממשוואת התנועה אפשר ללמוד על תנועת הגוף . נוכל להפיק ממנה תועלת אף אם נכיר רק תכונות כלליות של הכוח : כאשר , IF = 0 נובע ממשוואת התנועה כי a = 0 כלומר הגוף נח או נע במהירות קבועה . אלה הם מצבי התמדה בהם הרבנו לעסוק בפרק ג . כאשר IF = const ( הכוח השקול קבוע ) הגוף נע בתאוצה קבועה . במצבים אלה אנו רשאים להשתמש בנוסחאות הקינמטיות ( 11 ) - ( 8 ) שפיתחנו בפרק א . כאשר IF משתנה - תנועת הגוף היא שונת תאוצה . אם למשל הכוח השקול הולך וגדל - גדלה גם התאוצה . אם הכוח השקול הולך וקטן - התאוצה קטנה . איננו רשאים להשתמש במקרה זה בנוסחאות קינמטיות ( 11 ) - ( 8 ) שבפרק א .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר