עמוד:225

2 . 5 ניסוח החוק השני של ניוטון א . סיכום הממצאים וניסוח הרוק jwn | 101 u iw נכתוב את הקשרים שמצאנו בין הכוח השקול הפועל על גוף לבין תאוצתו : א . כיווניהם זהים : ב . גודליהם פרופורציוניים זה לזה : ג . מסתו m של הגוף מוגדרת על-ידי : נסכם את שלושת הקשרים באמצעות קשר מתמטי אחד : את ( 4 ) ו- ( 5 ) נוכל לרשום כפרופורציה בין וקטורים : נאחד את ( 7 ) ( 6 ) -ו לנוסחה וקטורית אחת : השוויון האחרון מבטא את אחד החוקים הבסיסיים והחשובים בפיזיקה . החוק השני של ניוטון : כאשר כוח שקול פועל על גוף אזי הגוף מואץ . כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול , וגודלה פרופורציוני לגודל הכוח השקול . קבוע הפרופורציה הוא הערך ההפוך של מסת הגוף . בניסוח מתמטי : כאשר : a תאוצת הגוף ; IF השקול של כל הכוחות החיצוניים הפועלים על גוף ; מסת הגוף . בפרק ו ; רשמנו הגדרה זמנית ליחידת הכוח "ניוטון " ( סעיף . ( 4 . 4 נציג כאן את ההגדרה התקנית ליחידה זו . 2 נרשום את שוויון ( 3 ) בצורה | IF / = ma גודלו של הכוח השקול הוא יחידה אחת . a = 1 m / s -1 m = 1 kg DN הגדרת יחידת הכוח "ניוטון : " גודלו של כוח הוא 1 ניוטון אם הוא מאיץ גוף שמסתו 1 ק " ג בתאוצה שגודלה 1 מ \' ש' . אפשר למדוד כוחות בדרכים שונות : בפרק ג תיארנו כיצד מודדים כוח באמצעות קפיץ . שיטה ז ופשוטה ונוחה , ומתאימה למדידת כוחות הפועלים על גופים נייחים . לעתים יש צורך למדוד כוחות הפועלים על גופים נעים . במצבים כאלה נמדוד את תאוצת הגוף , ונחשב את מכפלת המסה בתאוצה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר