עמוד:223

הגדרת המושג "מסה התמדית " : ( inertial mass ) המסה ההתמדית (? 77 ) של גוף היא היחס בין גודל הכוח השקול הפועל עליו לבין גודל התאוצה המוענקת לו על-ידיהכוח . IIF I בניסוח מתמטי : ( 3 ) ? 71 = " מסה " היא גודל סקלרי . יחידת SI של המסה מכונה קילוגרם ( ק " ג ) A " pr \ . kg - הוא אחד משבע היחידות הבסיסיות של המערכת S 1 ( ראה פרק א טבלה . ( 3 אם מסתו של גוף היא לדוגמה 8 ק " ג , פרוש הדבר שנחוץ כוח בן 8 ניוטון כדי להאיץ את הגוף בתאוצה של 1 מ \' ש ' . ק " ג - הגדרה תקנית בתחילה הוגדר הק " ג כמסתם של 1000 סמ " ק מים בטמפרטורה של A ° C הק " ג מוגדר כיום כמסתו של גוף מסוים השמור במכון הבינלאומי למידות שבעיר סוור ( Sevres ) שליד פריס . גוף זה עשוי סגסוגת של פלטינה ואירידיום , וצורתו גלילית . הוא מכונה הקילוגרם התקני הבינלאומי . העתקים שלו מכונים גופים תקניים , או "משקולות " בשפת היום-יום . נחשב את המסות של הקרוניות , ונרשום את ערכיהן בטבלה : 2 אנו רואים כי לקרונית אחת יש מסה בת 0 . 5 ק " ג , ולשתי קרוניות מסה בת 1 ק " ג . למסה תכונה של חיבוריות ( אדיטיביות , ( כלומר מסתן של שתי קרוניות זהות כפולה ממסתה של קרונית אחת . המסה של גוף מייצגת גם את כמות החומר של הגוף . 3 'גנ ל J \ t f 0 ncW / O' 9 ?/ A / מדידה היא השוואה לגוף תקני . כך למשל , אם אנו אומרים שאורכו של שולחן שווה לשני מטר , כוונתנו שאורכו כפול מאורכו של מוט תקני המכונה "מטר . " במדידה המתבססת על הגדרת המסה ההתמדית מאיצים באמצעות כוחות שווי גודל שני גופים : את הגוף שאת מסתו רוצים למדוד , וגוף תקני . מודדים את תאוצותיהם ; יחס התאוצות שווה ליחס ההפוך של המסות . כיוון שהמסה של הגוף התקני ידועה 1 ) ק " ג , ( נוכל לחשב את המסה המבוקשת . בסעיף 3 . 2 שלהלן , נציג דרך מקובלת ופשוטה יותר למדוד מסה , באמצעות מאזניים שווי זרועות . מסתו של גוף מוגדרת באמצעות כוח שקול הפועל עליו והתאוצה שמעניק כוח זה . עם זאת , חשוב לשים לב שהמסה של גוף אינה תלויה בכוח שאנו מפעילים עליו : אם נכפיל את הכוח - גם תאוצתו תוכפל , והיחס ביניהם ישאר קבוע . טבלה : 2 מסות ni'jnpVw זהות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר