עמוד:222

בהסתמך על איור , 14 נציג בטבלה 1 את היחסים בין icrn הכוחות השקולים לבין גדלי התאוצות , בשלושת הניסויים . נפרש את הרשום בטבלה : המספר 0 . 5 אומר שכוח בן 0 . 5 ניוטון מעניק לקרונית אחת תאוצה של 1 מ \' ש ' . המספר 1 שבטבלה אומר כי כוח בן 1 ניוטון מעניק לשתי קרונית תאוצה של 1 מ \' ש ' . באופן דומה נפרש את המספר . 1 . 5 אם ליחס בין גודל הכוח לבין התאוצה יש ערך מספרי קטן ( ביחידות rnyDWD - ( si הדבר שדי בכוח קטן כדי להאיץ את הגוף 1-ב \ 'מ ש ' . כלומר לגוף זה יש התנגדות קטנה לשינוי מהירותו . כאשר היחס שווה למספר גדול , אזי הגוף מתנגד מאוד לשינוי מהירותו . בניסוי שלנו - דרוש כוח גדול יותר להאיץ שתי קרוניות מאשר להאיץ אחת באותה תאוצה . שתי הקרוניות "מתנגדות " יותר לשינוי מהירותן . הן בעלות התמדה גדולה יותר . שלוש קרוניות "מתנגדות " לשינוי מהירותן במידה רבה מאשר שתי קרונית . ככל שמספר הקרוניות גדל - ההתנגדות לשינוי המהירות גדולה יותר . במילים אחרות ההתמדה גדולה יותר ( איור 14 א . ( אפשר , אם כן , לומר שהביטוי | IF | / a מתאר גודל פיזיקלי אשר מהווה מדד ל"התנגדותו " של גוף לשינוי מהירותו , או במילים אחרות להתמדה שלו . נכנה גודל פיזיקלי זה בשם מסה התמדית ( או מסה אינרציאלית ) ובקיצור : מסה . נסמן את המסה של גוף באות . m מאיור 14 ב רואים כי ככל ש " התנגדותו " של גוף לשינוי מהירותו גדולה יותר - כן קטן יותר שיפוע הישר המתאר את התאוצה כפונקציה של הכוח . הערך ההפוך של שיפוע ישר זה 15 ^ 1 עשוי לשמש אפוא מדד לגודל המבוקש . טבלה וי ! יחסים נין גודלי הנוחות לנין התאוצות בנוחות אלה מק ^ ם לגוסים ש > 1 \ ם איוו 1 ' J : 14 לגילוי | IF |/ a on'n n > Vy mxi'on njonn

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר