עמוד:220

2 . 3 הקשר בין גודל הכוח השקול הפועל על גוף לבין גודל תאוצתו לאחר שמצאנו כי כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול , נצעד צעד נוסף : נבחן , באמצעות ניסויים , האם יש חוקיות המקשרת בין גודל הכוח השקול הפועל על גוף , לבין גודל תאוצתו . א . תנועה בממד אחד .-תכנון אנו רוצים לדגום בנקודות זמן שונות את תאוצתו של גוף ואת הכוח השקול הפועל עליו . . 1 מדידת הכוח : את הכוח הפועל על הגוף נוכל למדוד באמצעות קפיץ או חיישן כוח . . 11 מדידת .-תאוצה אפשר לחשבו תאוצה אם יודעים את מקומו של הגוף ברגעים שונים . כפי שציינו בפרק א אפשר להשתמש ברשם זמן , במד טווח המחובר למחשב , במצלמת וידאו או במצלמה ופנס סטרובוסקופי . לאחר שנמדוד את מקומותיו של הגוף ברגעים שונים , נוכל לחשב את תאוצתו בחלק מנקודות הזמן . עריכת הניסוי : נציב קרונית על משטח אופקי בעל חיכוך קטן . נקשור לקרונית קפיץ בעל קבוע כוח ידוע , ואת קצהו השני נקשור לנקודה קבועה . נציב מד-טווח המכוון לעבר הקרונית . נסיט את הקרונית תוך כדי מתיחת הקפיץ בשיעור מסוים ( איור 12 א , ( ונשחרר אותה . הדגימות של מקומות הקרונית במרווחי זמן נתונים יועברו ממד הטווח למחשב . מסקנות : לאחר שעורכים את הניסוי ומסרטטים גרף של תאוצת הקרונית כפונקציה של הכוח השקול הפועל עליה ( איור 12 ב ) מסתבר כי תאוצתה של הקרונית נמצאת ביחס ישר לגודל הכוח השקול הפועל עליה ! ב . תנועה בשני ממדים מערך הניסוי : נבנה את המערכת המתוארת באיור . 13 עריכת הניסוי : נסובב את המערכת סביב הציר שלה . בתחילה , יחד עם תנועתה המעגלית , הקרונית נעה לעבר קצה הלוח , עד שמרחקה מציר הסיבוב אינו משתנה . במצב זה הקרונית נעה בתנועה מעגלית קצובה , וקפיץ הדינמומטר מתוח במידה קבועה . איור : 12 ניסוי למציאת קש > נין גודל הכוח ה 0 וו \ ל על קרונית הוו \ ה לאורך ₪ ' ip לבין תאוצתה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר