עמוד:219

את v -1 , A _ היא המהירות בנקודה . A נעתיק ( -v ^ ואת 1 cm , A-V v DD את וקטור ההפרש 1 ] DD 1 D ) v - v את 2 1 2 + 2 . ( v + ( - Vj J מהאיור עולה שווקטור זה פונה לעבר מרכז המעגל . 0 גם הכוח השקול ( כוח המתיחות ) פועל בכל נקודה לאורך החוט , כלומר לעבר מרכז המעגל . גם בתנועה זו התאוצה והכוח השקול זהים בכיוונם ( איור 10 ב . ( בכל הדוגמאות שהובאו לעיל מצאנו שכיוון התאוצה מתלכד עם כיוון הכוח השקול . ניוטון ראה בקשר שבין כיווני התאוצה והכוח השקול חוק טבע . קשר זה מהווה מרכיב חשוב בחוק השני של ניוטון שיובא בהמשך . כיווני התאוצה והכוח השקול : כיוון התאוצה של גוף זהה תמיד לכיוון הכוח השקול הפועל על הגוף . איוו : 11 כיווני התאוצה והכוח הו ^ קול איוו : 10 תנועה קצובה במסלול מעגלי

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר