עמוד:217

2 . 2 הקשר בין כיוון הכוח השקול הפועל על גוף לבין כיוון תאוצתו החוק הראשון של ניוטון קובע שאם כוחות אינם פועלים על גוף אזי הגוף אינו מואץ . במילים אחרות , אם לגוף יש תאוצה - סימן שפועל עליו כוח שקול . קיומו של כוח קשור אפוא לקיומה של תאוצה . יש בכך אולי רמז כי קיימת חוקיות המקשרת נין שני גדלים אלה . את התאוצה הגדרנו כקצב שינוי המהירות -. נתבונן שנית בדוגמאות מתת-הסעיף הקודם . הפעם נבחן את הכיוונים של וקטורי הכוח והתאוצה . בהסתמך על נוסחה , ( 1 ) נמצא את כיוון התאוצה של גוף על-פי כיוון הווקטור 1 Av = v 2 כפי שעשינו בפרק ב . ' כדור משוחרר ממנוחה ונופל חופשית : באיור 6 ב מתועדים עקבותיו במרווחי זמן שווים של כדור הנופל חופשית ( איור 6 א . ( נבחן מהו כיוון התאוצה בנקודה A ( איור 6 ב : ( מהירותו של גוף הנופל חופשית הולכת וגךלה ; מהירותו v בעקבה , A + 2 אחרי שהוא חלף בנקודה A גדולה מהמהירות v בעקבה A לפני שהוא חלף בנקודה . A באיור 6 ג סרטטנו , על-פי : הגדרת חיסור וקטורים , את וקטור ההפרש . Av = v -v וקטור זה מצביע כלפי מטה , לכן התאוצה מכוונת כלפי מטה . 2 1 כיוון התאוצה זהה אפוא לכיוון הכוח השקול ( כוח הכובד ) הפועל על הכדור ( איור 6 ד . ( כדור נזרק כלפי מעלה : באיור 7 ב מוצגים עקבותיו של כדור לאחר שהוא נזרק כלפי מעלה ( איור 7 א . ( מרווחי הזמן בין העקבות שווים . v היא מהירותו בעקבה ^ לפני שהוא חלף בנקודה - v -1 , A בעקבה . A באיור 7 ג מסורטט הווקטור t 2 ; . Av = v - V j גם הפעם כיוונו כלפי מטה , לכן גם התאוצה בנקודה A מכוונת כלפי מטה . גם במקרה זה כיוון התאוצה 2 זהה לכיוון הכוח השקול ( כוח הכובד ) הפועל על הכדור ( איור 7 ד . ( איוו : 6 כדוו nnuoo : cnr 11 איוו : 7 כדור חוק כלפי מעלה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר