עמוד:216

תנועות המתנהלות בשני ממדים : כדור נזרק אופקית : זורקים כדור בכיוון אופקי , בתנאים שבהם התנגדות האוויר ניתנת 'להזנחה . לאחר שהכדור נזרק , פועל עליו אך ורק כוח הכובד . מהירות הכדור בכל נקודה משיקה למסלול התנועה . הזווית בינה לבין כוח הכובד משתנה מנקודה לנקודה על פני המסלול ( איור : ( 4 היא שווה 90 ° -ל מיד לאחר הזריקה , ולאחר מכן היא הולכת וקטנה ברציפות . אולם , בגלל הרכיב האופקי של המהירות , היא לעולם אינה מגיעה . 0 ° -ל גם כאן , הכדור אינו נע בכיוון הכוח השקול . תנועה קצובה במסלול מעגלי : מסובבים כדור באמצעות חוט בתנועה מעגלית קצובה . לשם פשטות נניח כי כוח המתיחות שהחוט מפעיל על הכדור הוא הכוח השקול הפועל עליו ( מצב כזה מתאפשר כאשר מסובבים את הכדור במקום רחוק מהארץ ומגרמי שמיים אחרים , או כאשר מסובבים אותו על שולחן חלק , כך שכוח הכובד מקוזז עלידי הכוח הנורמלי . ( כוח המתיחות משנה בכל נקודה את כיוון התנועה . הכוח פועל לאורך החוט , כלומר לעבר מרכז המעגל , בעוד שמהירות הכדור בכל נקודה משיקה למעגל . בתנועה זו כיוון המהירות ניצב תמיד לכיוון הכוח ( איור . ( 5 דוגמאות אלו ואחרות מעידות שכיווני המהירות והכוח השקול מתלכדים בתנועות מסוימות , ובתנועות אחרות כיווניהם שונים . כיווני המהירות והכוח השקול : כיוון מהירותו של גוף אינו זהה בהכרח לכיוון הכוח השקול הפועל עליו . ב . תפיסה סוטעית - כיוון המהירות וכיוון הכוה השקול מההתנסות היום-יומית בני אדם מגבשים לעתים קרובות תפיסה הנוגדת את חוקי הפיזיקה . כאשר אנו מושכים כיסא ימינה - הוא נע ימינה . כאשר אנו דוחפים אותו שמאלה - הוא נע שמאלה . מהתנסויות כאלה אנו מפתחים תפיסה הנוגדת את חוקי הפיזיקה . תפיסה מוטעית - הקשר בין כיוון הכוח הפועל על גוף לבין כיוון מהירותו . גוף נע תמיד בכיוון הכוח השקול הפועל עליו . איוו : 4 גדור נזרק אופקית איור : 5 כדור VJ בסםלול מעגלי

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר