עמוד:215

2 . 1 האם גוף ו . ע תמיד בכיוון הכוח השקול הפועל עליו ? x ניתוח תנועות שונות בפרק ג ראינו שגוף יכול לנוע גם כאשר הכוח השקול הפועל עליו שווה לאפס . : > 2 mz > 7 ) 2 tj > \\ t ?) ro \ 0 ) יוון > זכ \ ר 1 ר ^ יןו ) ה 0 ל ? vfo [ 7 כדי להשיב על שאלה זו נתבונן בתנועות אחדות , ונמצא לגבי כל אחת מהן את כיוון הכוח השקול הפועל על הגוף ואת כיוון תנועתו . תחילה נתבונן בכמה תנועות המתנהלות בממד אחד : כדור משוחרר ממנוחה ונופל חופשית . מהירות הכחר והכוח השקול הפועל עליו מכוונים שניהם כלפי מטה ( איור . ( 1 בתנועה זו הכדור אכן נע בכיוון הכוח . כדור נזרק כלפי מעלה : באיור 2 מסומנים מהירות הכדור , והכוח השקול הפועל עליו בעת עלייתו . הפעם הכדור נע בכיוון מנוגד לכיוון הכוח . קרונית נעה ימינה נמשכת לאחור ( שמאלה ) באמצעות רצועת גומי : הקרונית נעה ימינה בעוד שהכוח השקול ( כוח מתיחות רצועת הגומי ) פועל עליה שמאלה ( איור . ( 3 . 2 החוק uwn של ניוטון . 1 הקדמה בפרק ג עסקם בגופים שהכוח השקול הפועל עליהם שווה לאפס . גוף כזה מתמיד במצבו - מהירותו אינה משתנה . בפרק זה נענה על השאלה שאותה הצגנו בתחילת פרק ג : "כיצד כוחות חיצוניים הפועלים על גוף משפיעים על תנועתו של הגוף "? איור : 1 כווו נופל חופשית ממנוחה איור : 2 גדור ^ נזוק מעלה איוו : 3 קרונית 1 'הקנ ווה לרצועת גומי , נעה ימינה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר