עמוד:209

. 47 בושותכם מספר רב של דינמומטרים שתחום המדידה של כל אחד הוא 10 - 0 ניוטון . כיצד תמדדו את משקלו של גוף כבד , אשר משקלו גדול מ- 10 ניוטון ? . 48 כדור שמשקלו 10 ניוטונים מונח בין שני לוחות עץ המאונכים זה לזה ( קו המפגש בין שני הלוחות אופקי . ( הלוח הימני יוצר עם המישור האופקי זווית בת . 30 " בהנחה שאין חיכוך בין הכדור לבין הלוחות , חשבו את הכוחות שמפעיל הכדור על כל אחד מלוחות העץ . . 49 כדור אחיד שמשקלו 4 ניוטונים ורדיוסו 20 ס " מ קשור בחוט אל קיר , ונשען על הקיר . אורך החוט 0 . 5 מטר . ניתן להזניח את החיכוך בין הכדור לבין הקיר . מרכז הכדור נמצא על המשך החוט . nN ntyn מתיחות החוט ואת הכוח שהקיר מפעיל על הכדור . . 50 במערכת המכנית המוצגת באיור , משקלו של הדלי A הוא , 20 N משקלו של גוף B הוא , 60 N , a = 30 ° והזווית בין החוטים S 2 -1 S היא ישרה . א . חשבו את מתיחויות החוטים . S -1 s , Sj 3 2 ב . האם כוח המתיחות שהחוט s מפעיל על הדלי 2 A ומשקל הדלי הם כוחות אינטראקציה פעולה" ) " ו " תגובה ?(" הסבירו . ה . מהי הוויית המאזניים ? . 51 המערכת המכנית המוצגת באיור א היא סטטית . תלמיד ניצב על מאזניים , ומושך חבל העובר על פני גלגלת ומחובר בקצהו האחר לקפיץ שקבוע הכוח שלו הוא . k = 500 N / m הקפיץ קשור לרצפה , משקלי החבל והקפיץ ניתנים להזנחה , וגם החיכוך בין החבל והגלגלת ניתן להזנחה . התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי היא , 0 . 2 m והמאזניים מורים א . 600 א . חשבו את משקל התלמיד .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר