עמוד:201

סעיף : 4 כוח ומדידתו . 7 הביאו דוגמאות לשימוש במונח "כוח " בחיי היום-יום במשמעות שונה מזו שבפיזיקה . . 8 לרשותם של תלמידים עמדו שני קפיצים - א ו-ב , משקולות בנות > J 3 N אחת , וסרגל . כדי לחקור את תכונות הקפיצים , תלו התלמידים משקולות על כל קפיץ , ורשמו בכל פעם את מספר המשקולות התלויות , ת , ואת התארכות הקפיץ , A' : שהתקבלה . באיור מוצג גרף של A / כפונקציה של . n א . איזה משני הקפיצים נוקשה יותר ? נמקו . ב . חשבו את קבוע הכוח של כל אחד משני הקפיצים . האם לקפיץ הנוקשה מתאים קבוע כוח קטן או גדול יותר ? ג . קפיץ א מתארך 25 cm-3 כאשר התלמיד תלה עליו גוף מסוים . מהו משקלו של גוף זה ? . 9 כוח 2 Np גורם להתארכות ! של קפיץ בשיעור של 0 . 1 cm מעבר למצבו הרפוי . איזה גודל פיזיקלי מייצג היחס ? 2 N / 0 . 1 cm סעיף : 5 חיבור כוחות . 10 שני כוחות F ו- F שגודליהם 100 N ו- 75 N 2 1 בהתאמה , פועלים על גוף . הזווית בין הכוחות . 45 ° חשבו את גודלו של הכוח השקול , ואת הזווית שהוא יוצר עם הכוח . F . 11 גודלו של הכוח F הוא 20 N הפועל בכיוון החיובי : של הציר . x איזה כוח יש לחבר ל- , F כדי שהכוח : השקול יהיה בן , 15 N בכיוון החיובי של הציר ? y . 12 * על גוף הנמצא על הציר x פועל כוח mty F 1 V x 10 ניוטון וכיוונו יוצר זווית בת 30 " עם הציר ברביע הראשון . א . הראו כי יש אינסוף כוחות שאפשר להפעיל על הגוף , כך שהשקול של כל אחד מהם ו- F יהיה בכיוון הציר . x 7 ב . מהו הכוח המינימלי שיש להפעיל על הגוף יחד עם F x כך שהשקול יהיה בכיוון הציר ? x . 13 על גוף פועלים שני כוחות השווים בגודלם . גודלו של כל אחד משני הכוחות יסומן ב- . F מהי הזווית בין שני הכוחות , אם גם גודלו של הכוח השקול להם שווה 1 ? -ר סעיף : 6 התמדה . 14 באיור מוצג גוף וכל הכוחות הפועלים עליו . DNH הגוף מתמיד במצבו ? אם כן , האם אפשר לקבוע , על פי המידע הנתון , אם הגוף נח או נע ? הסבירו . . 15 ספינה שטה מזרחה במסלול ישר , במהירות שגודלה 4 מ \' ש . ' מלח הניצב בראש תורן שגובהו 3 מ ' מעל הסיפון , משחרר כדור מידיו . א . מהו המרחק בין ההיטל על הסיפון של הנקודה ממנה שוחרר הכדור , לנקודת פגיעתו בסיפון , אם התנגדות האוויר ניתנת להזנחה ? ב . אם התנגדות האוויר לתנועת הכדור אינה ניתנת להזנחה , האם נקודת הפגיעה תהיה מזרחית לנקודת הפגיעה שמצאתם בסעיף א או מערבית לה ? נמקו .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר