עמוד:198

בשני רכיביו הקרטזיים : תנאי להתמדה של המכונית הנחה : בדרך דומה לזו שבדוגמה , 10 נקבל : מכונית שמקדם החיכוך הסטטי בץ צמיגיה לכביש שווה ל- , 0 . 8 לא תחליק על פני כביש שזווית שיפועו אינה עולה על . 39 ° הזווית אינה תלויה במשקל המכונית . ב . בתנאים אלה המכונית אינה על סף התנועה , לכן הפעם לא נוכל לרשום . f = / J N- V במקום משוואה ( א ) לעיל נרשום : ו ; ודלו של כוח החיכוך הסטטי הוא 2 , 588 . 2 ניוטון . ה . גלגלת לעתים משתמשים בגלגלת כדי לשנות את כיוונו של חוט מתוח . אפשר להוכיח ( ולא נעשה זאת ) כי : גלהלת נטולת חיכוך משנה את כיוונו של חוט מתוח , ועל ידי כך משנה את כיוון פעולת כוח המתיחות , אולם אינה משנה את המתיחות . עובדה זו אינה נכונה כאשר מדובר במצב שבו יש חיכוך בין החוט לבין . vhtim מכאן ואילך נשתמש בקביעה הרשומה במסגרת לעיל . איוו : 52 תו ^ ים כוחות של סנתית נחה נמות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר