עמוד:194

תנאי להתמדה : הספר נע במהירות קבועה לכן : : niNmyn mn / 7 נבטא את HNIIWDD N ( ב , ( ונציב את הביטוי שמתקבל במשוואה ( א . ( לאחר כמה פעולות אלגבריות נקבל : נציב את הנתונים ונקבל 7 . 5 N . F הערה : בדוגמה זו הכוח הנורמלי שהמשטח מפעיל על הגוף קטן מכוח הכובד שהארץ מפעילה עליו . אפשר לראות זאת מנוסחה ( ב , ( וגם כך : אילו בכיוון הציר w-i N mriDn y היו הכוחות היחידים - הם היו שווים בגודלם ( בתוקף העובדה שאין תאוצה בכיוון הציר ץ . ( כיוון שלכוח F יש רכיב כלפי מעלה , הוא מקזז חלק מהמשקל , w והכוח הנורמלי "מתאים את עצמו " ומקזז את שארית המשקל . דוגמה : 10 גוף מחליק במהירות קבועה על משטח מ 9 ₪ ע תלמיד מניח ספר על שולחן , מרים צד אחד של השולחן , ומגלה כי בזווית מסוימת , 9 הספר מחליק במורד השולחן במהירות קבועה . בטאו באמצעותי את מקדם החיכוך הקינטי , , / u בין הספר לבין השולחן . פתרון : תרשים כוחות הפועלים על הספר ומערכת צירים : באיור 49 מוצגים הכוחות הפועלים על הספר . נוסיף לתרשים הכוחות מערכת צירים . לשם נוחיות נבחר את ר , צי * 1 בכ > /// תנועת הספר . הכיוון החיובי של הצירץ יהיה בכיוון הכוח הנורמלי . בבחירה זו שניים מבין שלושת הכוחות הפועלים על הספר פועלים לאורך הצירים . נמיר את המשקל w בשני רכיביו הקרטזיים . הזווית בין וקטור המשקל "ז לציר ץ שווה 6-ל ( ראה דוגמה . ( 7 תנאי .-התמדה הספר נע במהירות קבועה לכן התרת המשוואות : אחרי "העברת " מחוברים מאגף לאגף בכל אחת משתי משוואות ( א ) ) -ו ב ) נקבל : נחלק את משוואה ( א (' במשוואה ( ב AM w ,- (' מצטמצמים . נשתמש בזהות הטריגונומטרית tan 0 = - - ונקבל cosO לבסוף :

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר