עמוד:192

vym ( 1 ואינו תלוי בגורמים אלה : k א . במידת הליטוש , כל עוד הגופים אינם מחוספסים מאוד או מלוטשים ליטוש יתר . ליטוש יתר , בעיקר אם הוא מתבצע בריק , עשוי להתבטא בעליה חדה ב- . | a ב . במהירות היחסית בין הגופים , כל עוד אין מדובר במהירויות נמוכות או גבוהות מאוד . ג . בשטח VADH ( המקרוסקופי ) בין הגופים . כאשר בוחנים תנועת תיבה ממתכת על משטח מתכתי , מסתבר , כי החיכוך בין התיבה למשטח כמעט ואינו תלוי בשאלה האם התיבה מחליקה על פאתה הגדולה או הקטנה . נסביר את ג : המגע בין הגוף למשטח מתרחש רק בקצותיהן של גבשושיות הגוף הנמצאות במגע עם קצות גבשושיות של המשטח , כלומר בזוגות של גבשושיות . הכוח הנורמלי לוחץ כל גבשושית כנגד חברתה , ושתיהן נמעכות במידה מסוימת . כאשר הגוף מונח על פאתו הגדולה , גבשושיות רבות יותר נמצאות במגע , אך שטחו של כל אתר מגע קטן . כאשר הגוף מונח על פאתו הקטנה , פחות גבשושיות נמצאות במגע , אך שטח המגע של כל זוג הוא גדול יותר . בתוצאה הסופית , סכום שטחי המגע המיקרוסקופיים שווה בקירוב בשני המקרים . מכאן שעוצמת האדהזיה שווה בקירוב , לכן כוח החיכוך שווה בקירוב , ואינו תלוי בגודל שטח המגע המקרוסקופי שבץ שני הגופים . נסכם : כוח החיכוך הקינטי ברמה המיקרוסקופית תופעת החיכוך סבוכה , אולם ברמה המקרוסקופית מתקיים כלל אמפירי פשוט : גודלו של כוח החיכוך בין שני משטחים יבשים המחליקים אחד על השני , נמצא ביחס ישר לגודלו של הכוח הנורמלי הלוחץ אותם זה לזה , תלוי בסוג החומרים המתחככים , ובקירוב טוב אינו תלוי בגורמים אחרים . בלשון מתמטית : ( 6 ) f = ju -N כיוון כוח החיכוך הקינטי הפועל על אחד הגופים מנוגד לכיוון התנועה של גוף זה ביחס לגוף השני . נדגיש כי בקשר ( 6 ) מופיעים גודלי הווקטורים , N-1 f ולא הווקטורים עצמם , הווקטורים מאונכים זה לזה , לכן אי אפשר לכתוב שווקטור כוח החיכוך שווה למכפלה של סקלר בווקטור הכוח הנורמלי . דוגמה : 8 ספר נמשך באמצעות כוח אופקי על משטח אופקי אדם מושך ספר שמשקלו 40 ניוטון , בכוח אופקי שכיוונו ימינה וגודלו 30 ניוטון . בהשפעת כוח זה הספר נע במהירות קבועה על שולחן אופקי . חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הספר לפני השולחן . פתרון : תרשים כוחות על הגוף ומערכת צירים : הכוחות הפועלים על הספר : כוח F שהאדם מפעיל ימינה ; כוח נורמלי N שהשולחן מפעיל כלפי מעלה ; כוח חיכוך קינטי שגודלו ^ גן f = שהשולחן מפעיל על הגוף בכיוון מנוגד לתנועתו , k כלומר שמאלה ; והמשקל w שהארץ מפעילה על הספר כלפי מטה ( איור 47 א . ( נבחר מערכת צירים ( איור 47 ב ) ונסרטט בה את הכוחות . תנאי להתמדה : הספר נע במהירות קבועה לכן -

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר