עמוד:191

מתרחשת אדהזיה ; האטומים של גוף אחד יוצרים קשרים עם האטומים של הגוף האחר ומתרחש איחוי ( איור . ( 45 תיאור זה מתאים כאמור למתכות , ואינו מתאים למה שמתרחש בין שני לוחות עץ , או בין שתי לבנים . ג . חיכוך קינטי כאשר שני גופים הנמצאים במגע נעים זה ביחס לזה , ניתקים אתרי האיחוי , ונוצרים אתרי איחוי רגעיים חדשים . וכך , במהלך תנועה יחסית בין הגופים , משתנה ללא הרף מקומם של אתרי האיחוי . כוח החיכוך שבין שתי מתכות הוא הכוח הדרוש לנתק את האיחויים הזעירים האלה . /\/ 2 ר' (< 2 > f o \ t MQV כ \ ח החייגול ה יך 0 / י ? אם נערוך ניסויים בזוגות שונים של חומרים המחליקים זה על זה , נמצא לגבי כל זוג , שגודלו של f נמצא בקירוב k מצרין ביחס ישר לגודלו של כוח הנורמלי ; N ( 5 ) f ~ N k הסיבה להגדלת החיכוך עם הגדלת הכוח הנורמלי : כאשר הכוח הנורמלי גלל , גדל גם שטח המגע המיקרוסקופי שבין שני החומרים ( איור ( 46 וכתוצאה מכך גדל כוח החיכוך הקינטי . נהפוך את היחס הישר ( 5 ) לשוויון בעזרת קבוע פרופורציה : oipn mDD | i החיכוך הקינטי או מקדם חיכוך ההחלקה , והוא מספר טהור ( כלומר חסר יחידה , ( כיוון שהוא שווה k ליחס בין שני גדלי כוחות . 0 ן תלוי בסוגי החומרים מהם עשויים הגופים המחליקים ( ראו טבלה . ( 2 1 < נדון ב- 0 ן בהמשך . איור : 46 אדהזיה נין mnn nowo טבלה : 2 עונים אופיז"ם ( נלנד ) ש > מקדמי וויכון המתאימים ל"חיכוך יבש"

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר