עמוד:188

הערה : אנו מבחינים בתוצאת פעולתו של כוח כובד על ספר , אך איננו רואים ביטוי לכוח שהספר מפעיל על הארץ , למרות ששני הכוחות שווים בגודלם . תוצ את פעולתו של כוח הכובד על הארץ אינה מורגשת בגלל גודלה הרב של הארץ . תוצאת פעולתו של כוח שגוף מפעיל על הארץ תהיה מורגשת אם כוח זה גדול מאוד . ואכן , באינטראקציה שבין הארץ לירח - תוצאות פעולותיהם של שני הכוחות מורגשות : הארץ מפעילה כוח על הירח הגורם לו לנוע סביב הארץ . ואילו הירח גורם לתופעת גיאות ושפל המורגשת לאורך חופי האוקימסים . האינטראקציה בין הספר והשולחן : כוח הכובד הפועל על הספר גורם לכך שהספר " מנסה " לחדור לשולחן . מאחר שהשולחן קבוע במקומו ( אינו יכול לחדור דרך הרצפה ) הספר והשולחן מפעילים כוחות האחד על השני : הספר מפעיל על השולחן כוח נורמלי 'א , והשולחן מפעיל על הספר כוח נורמלי א . גם אלה כוחות אינטראקציה , והם מקיימים : N = N ' ( ב ) אם הספר אינו מואץ ( אינו נמצא במעלית העולה בתאוצה , לדוגמה ) אזי בתוקף התנאי להתמדה , הכוח השקול הפ ועל עליו שווה לאפס , לכן : ( A ) w = N חשוב לשים לב כי בעוד ששוויונות ( א ) ו- ( ב ) נובעים מהחוק השלישי ומתקיימים בכל מצב , הרי שוויון ( ג ) נובע מהתנאי להתמדה , והוא מתקיים רק כאשר הספר אינו מואץ . דוגסה : 7 גוף מחליק על משטח משופע נטול חיכוך גוף שמשקלו w מחליק על משטח מישורי משופע שזווית שיפועו . 9 הנח כי ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף לבין המשטח . א . האם הגוף במצב התמדה ? ב . בטאו באמצעות נתוני השאלה את גודל הכוח הנורמלי שהמשטח מפעיל על הגוף . פתרון : א . הכוחות הפועלים על הגוף הם משקלו w והכוח הנורמלי N שהמשטח מפעיל על הגוף בכיוון ניצב למשטח ( איור 42 ב . ( מהתבוננות בתרשים הכוחות מתברר כי הגוף אינו מתמיד במצבו ( מדוע ;(? הוא מחליק על המשטח המשופע בתנועה שאינה קצובה . איור : 41 אטראקציות בסעוכת 90 ו , ₪ לחן וכדור הארץ

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר