עמוד:185

Onnu / 70 8 . 3 א . הצגת הכוח ונורמלי & 0 fo P'foldnyMDDD PDA / ר p 6 Mfc [ 0 ( 1 ( 2 ; fzJ n / lA / n ' אחד הכוחות הוא כוח הכובד , הפועל כל 9 י מטה . כיוון שהספר מצוי במנוחה , הכוחות הפועלים עליו צריכים לקיים את הקשר , // oz . > IF = 0 שפועל על הספר כוח נוסף , שכיוונו אנכית מעלה . כיוון שהגוף היחיד הנוגע בספר הוא השולחן , סביר להניח שכוח זה מופעל על הספר על-ידי השולחן ( איור . ( 35 הוא מונע מהספר לנוע בכיוון כוח הכובד הפועל עליו , הכוח שהשולחן מפעיל הוא דוגמה לכוח המכונה כוח נורמלי . נסמן כוח נ ורמלי באות N ( קיצור ל- ^ תז ^ מ - ניצב בלועזית . ( כיוון הכוח הנורמלי הוא תמיד ניצב למשטח המגע . הערות : . 1 השולחן באיור 35 מפעיל על הספר כוח נורמלי , , N כלפי מעלה , והספר מפעיל על השולחן כוח נורמלי N' כלפי מטה ( הכוח N' אינו מסורטט באיור . ( 35 . 2 כוחות נורמליים לא חייבים לפעול דווקא בכיוון אנכי ; לדוגמה , כאשר מישהו דוחף ימינה ארגז עם ידו - היד מפעילה על הארגז כוח נורמלי , , N ימינה והארגז מפעיל על ידו כוח נורמלי , , N' שמאלה . ב . מודל הקפיצים של סוצק חומר מוצק בנוי מאטומים , שביניהם פועלים כוחות תאחיזה חשמליים שמקורם בחלקיקים הטעונים המרכיבים את האטומים . באמצעות מודל מקורב ופשוט של חומר מוצק - שאותו נכנה "מודל הקפיצים " - נוכל להסביר כמה תכונות בסיסיות של מוצקים , ביניהם את הכוח הנורמלי . מודל הקפיצים של חומר מוצק : אטומי המוצק מיוצגים על ידי כדורים , וכוחות התאחיזה בין האטומים מיוצגים על ידי קפיצים זעירים וקשיחים מאוד . באיור 36 מוצג מערך אפשרי של אטומי מוצק בעל מבנה פנימי פשוט . איוו : 36 מורל טל כווצק הכולל כדורים אטומים" ) ( " המוחזקים על ידי קפיצים ק" ) ^ וים ( "אטומיים איור 35 כוחות הפוטלים ו \ ל 0 פו המונח ו \ ל ופולחן

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר