עמוד:184

התנאי להתמדה ופתרון המשוואה : IF = 0 = > F - w = 0 = > 1 = W = > F = IN ( א ) על-פי החוק השלישי של ניוטון הגוף מושך את מאזני הקפיץ בכוח F שגודלו : FJ = IN עתה נחשב את הכוח שבו החבל מושך את מאזני הקפיץ כלפי מעלה . ניתוח : נרשום תנאי להתמדה עבור מאזני הקפיץ . תרשים כוחות ומערכת צירים : הכוחות הפועלים על מאזני הקפיץ ( איור : (; 134 \ שגודלו 1 ניוטון וכיוונו כלפי מטה , והכוח F שבו החבל מפעיל על המאזניים כלפי מעלה . 2 תנאי התמדה לגבי מאזני הקפיץ , והפתרון : ZF y = 0 = > F - FJ = 0 = > F = IN 2 כלומר . כאשר מאזני-קפיץ ( שמשקלם זניח ) מורים VD - IN קצה של המאזניים נמשך בכוח שגודלו c N תרגיל : חשבו את F באמצעות תנאי התמדה לגבי המערכת הכוללת את המאזניים והגוף . 2 הערה : הדוגמה הנוכחית ( דוגמה ( 6 דומה מאוד לדוגמה . 4 בדוגמה 4 היה חוט שמשקלו זניח , וכאן , בדוגמה , 5 יש דינמומטר שמשקלו זניח . ההבדל היחיד הוא שהדינמומטר מראה מהו כוח המתיחות ( של הקפיץ . ( הדוגמה האחרונה מאפשרת לנו לנסח את חוק הוק ביתר קפדנות . חוק הוק : כאשר כל אחד משני קצותיו של קפיץ נמשכים ( או נדחסים ) בכוח שגודלו , F אזי מתקיים : F = kAfi כאשר : Afi התארכות ( או כיווץ ) הקפיץ . k קבוע הכוח של הקפיץ . איור : 34 תרשימי דוגמה 6

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר