עמוד:179

דוגמה : 5 סבעת קשורה למערכת הוטים גוף שמשקלו w תלוי באמצעות חוט s הקשור לטבעת . הטבעת תלויה על שני חוטים אחרים S -1 s כמתואר באיור 32 א . הזוויות בין החוטים S -1 s לתקרה הן 9 ו- Vpwn . nDNnro 0 החוטים והטבעת ניתנים להזנחה 3 2 3 2 ביחס למשקל הגוף . בטאו את המתיחות של כל אחד משלושת החוטים , באמצעות נתוני השאלה 0 , w ) ו- . ( 0 3 2 .-פתרון ניתוח . על סמך דוגמה 4 אנו יודעים שמתיחות החוט s > שווה למשקל הגוף . נחשב את מתיחויות החוטים . S -1 s 3 2 1 לשם כך עלינו לבחור גוף מתאים , וליישם את התנאי להתמדה לגביו . באמירה "גוף מתאים " אנו מתכוונים לגוף שפועלים עליו הכוחות שאנו מבקשים לחשב , ולכן כוחות אלה יופיעו במשוואות שנערוך מהתנאי להתמדה . נסמן את מתיחות החוט s 1 \ -ב ( השווה כאמור למשקל הגוף ;( חוט זה מושך בכוחות שגודלם 7 J את הטבעת כלפי מטה ואת הגוף כלפי מעלה . את מתיחות החוט s נסמן ב- uin ; 7 זה מושך את התקרה ואת הטבעת בכוחות שגודלם מתיחות החוט s תצויין T 3 -2 ( איור 32 ב . ( " גוף מתאים " בבעיה זו היא הטבעת , משום שעליה פועלים שלושה כוחות : T הידוע בכיוונו ובגודלו , T -1 T a 3 2 הידועים בכיוונם אך לא בגודלם . כלומר מבין ששת הערכים המאפיינים את שלושת הכוחות הפועלים על הטבעת ( שלושת גודלי הכוחות ושלושת כיווני הכוחות ) שני ערכים אינם ידועים . מצד שני , מהתנאי להתמדה לגבי הטבעת ( ZF = 0 ; ZF = 0 ) מתקבלות שתי משוואות , המאפשרות פתרון הבעיה . תרשים כוחות : באיור 32 ב מסורטטים כוחות הפועלים במערכת . איור : 31 תרשימי דוגמה 4 ופתרונה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר