עמוד:177

דוגמה : 3 חבל תלוי אנכית חבל אחיד שמשקלו w = 4 N תלוי בחרטום של אניה נחה ( איור 30 א . ( א . חשבו את הכוח שבו החבל מושך את החרטום . ב . חשבו את המתיחות בחתך רוחב באמצע החבל . ג . האם מתיחות החבל קבועה לאורכו ? פתרון : א . ניתוח : כדי לחשב את הכוח המופעל על החרטום על-ידי החבל , אפשר לבחור את האניה כגוף שלגביו נרשום את התנאי להתמדה . אולם , אף אחד מהכוחות הפועלים על האניה אינו ידוע , לכן בחירה זו אינה יכולה לסייע בפתרון השאלה . מאידך גיסא , משקל החבל ידוע , ואם נרשום את התנאי להתמדה לגביו נוכל לחשב את הכוח שחרטום האניה מפעיל על החבל כלפי מעלה , ומכאן נמצא את הכוח שבו החבל מושך את חרטום האניה כלפי מטה . נבחר , אם כן , את החבל כגוף שלגביו נרשום את התנאי להתמדה . בחירת הגוף שלגביו מיישמים את התנאי להתמדה הוא שלב חשוב בפתרון תרגילים . תרשים כוחות : נסרטט את כל הכוחות הפועלים על החבל . איור כזה מכונה תרשים כוחות הפועלים על החבל ( איור 30 ג . ( הכוחות הם : משקל החבל nnm , w שהחרטום מפעיל עליו כלפי מעלה - נסמנו . ' -J nnvr ) צירים : נסרטט ציר ( y ) שכיוונו החיובי כלפי מעלה , ונעתיק לראשיתו את הכוחות ( איור 30 ד . ( החבל במנוחה , לכן נוכל לרשום את המשוואה המבטאת את התנאי להתמדה של : 1 איור : 30 תרשימי דוגמה 3 ופתרונה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר