עמוד:176

ג . מהו מקור הכוח שבו הקיר מושך את החבל שמאלה ? פתרון : א . כיוון שכל קצה של החבל נמשך בכוח בן 100 ניוטון , על פי הגדרת המושג "מתיחות , " מתיחות החבל היא 100 ניוטון ( ולא 0 ולא 200 ניוטון . (! ב . באיור 29 ב מוצג נער המושך את החבל ימינה בכוח שגודלו 100 ניוטון . הקצה השני של החבל קשור לקיר . כיוון שהחבל במנוחה , הכוח השקול הפועל עליו צריך לקיים . EF = 0 מכאן שהקיר מפעיל על החבל כוח שמאלה שגודלו 100 ניוטון . מצאנו אם כן , כי במצבים המתוארים בתרשימים 29 א ו- 29 ב פועלים אותם כוחות על החבל . לכן גם במצב השני מתיחות החבל היא 100 ניוטון . ג . נניח שהקיר מכוסה במשטח גומי הקשור בפינותיו לקיר , והחבל קשור רק למשטח הגומי ( ולא לקיר עצמו . ( כאשר הנער מפעיל על הקצה הימני של החבל כוח בן 100 ניוטון , החבל מושך את משטח הגומי , משטח הגומי נמתח ( ראו איור 29 ג ) והוא "רוצה " להתכווץ חזרה , וכך הוא מפעיל על החבל כוח שמאלה . אם הקיר אינו מצופה במשטח גומי , והחבל קשור ישירות לקיר , גם אז הקיר נמתח בדומה למשטח הגומי , אלא שאת מתיחת הקיר אי אפשר לראות בעין . איור : 29 תרשימי דוגמה 2 ופתרונה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר