עמוד:174

הערה : כאשר משקל ההומיה ניתן להזנחה , גודלי הכוחות שהגומיה מפעילה בשני הקצוות שלה שווים . גודלו של כל אחד מארבעת הכוחות T , T T ו- עשוי לשמש מדד לעוצמה שבה הגומיה מתוחה . 2 2 ' 1 X הגדרת המושג "מתיחות " ( tension ) של גומיה ( או חוט : ( כאשר כוחות המתיחות שהגומיה מפעילה בקצותיה שווים בגודלם , המתיחות של הגומיה מוגדרת כגורלו של אחד מכוחות אלה . נסמן מתיחות באות T ( הגודל של כוח המתיחות . ( T בדוגמה המתוארת לעיל , אם גודל הכוח שכל יד מפעילה על קצה הגומיה הוא בן 10 ניוטון , מתיחות הגומיה שווה 10-ל ניוטון . כאשר הגומיה רפויה - כל הכוחות שווים לאפס , וזהו גם ערך המתיחות . כאשר מותחים חוט בקצותיו - הוא מתארך ונמצא במצב מתוח ( בדומה לגומיה . ( קל להבחין בהתארכות גומיה וקשה להבחין בהתארכות זעירה של חוט , אך נוכל להחיל את המושגים "כוח מתיחות " ו " מתיחות " גם על חוטים . נתבונן ( איור ( 27 בחתך כלשהו לרוחב גומיה ( או חוט ) שבין הנקודות . B 1 A הנקודה A היא קצה של החלק השמאלי של הגומיה , והנקודה B היא קצה של החלק הימני של הגומיה . החלקים הימני והשמאלי מפעילים האחד על השני כוחות משיכה T , ו- V בהתאמה . 15 3 על-פי החוק השלישי של ניוטון שני כוחות אלה שווים בגודלם ( ומנוגדים בכיוונם . ( יתר על כן , כל אחד מהם שווה בגודלו לכל אחד מארבעת הכוחות הפועלים בקצות הגומיה ( או החוט . ( לכן גודלו של אחד מהכוחות הפועלים בחתך רוחב כלשהו של חוט שווה גם הוא למתיחות הגומיה ( או החוט . ( ב . "מתיחות בחתך רוחב" של חבל שמשקל / |/ VJ / JW להזנחה לא תמיד הכוחות הפועלים בקצות חוט שווים בגודלם . נתבונן למשל בחבל שמשקלו אינו ניתן להזנחה , התלוי בקצהו העליון . על החבל פועל בקצהו העליון כוח כלפי מעלה ( הכוח שווה בגודלו למשקל החבל ) בעוד שעל קצהו התחתון לא פועל שום כוח . במקרים בהם הכוחות הפועלים בקצות חבל אינם שווים בגודלם - המתיחות אינה אחידה לאורך החבל , והמושג " המתיחות של החבל" הופך להיות חסר משמעות . במקום זאת , נוכל להגדיר את המתיחות בחתך רוחב כלשהו של איוו : 27 כוחות הפועלים נחתך רוחב ש > גומיה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר