עמוד:172

נחזור ונבחן את ניסר הדיפת הכיסא ( סעיף 3 . 3 א , ( אלא שהפעם נתמקד בהיבט מסוים של תנועת הכיסא A-D 3-ל נסמן את הכוח שהאדם דוחף בו את הכיסא 'זח 1 ! ונניח לשם הפשטות שכוח זה אופקי ( איור . ( 24 על-פי החוק השלישי , גם הכיסא דוחף את האדם , בכוח שנסמן ב- . F שני כוחות אלה מנוי / דים בכיוונם ושווים 2 בגודלם : הכיסא דוחף את האדם בכוח השווה בגודלו לכוח שבו האדם דוחף את הכיסא . כוחות אינטראקציה פועלים תמיד על גופים שונים . באירוע הנדון , הכוח F פועל על הכיסא בעוד F -w פועל על האדם . 2 1 כדי להבין מדוע הכיסא מובא לידי תנועה , יש לבחון אך ורק את הכוחות החיצוניים הפועלים עליו . הכוחות שהכיסא מפעיל על גופים אחרים , למשל על האדם , אינם נוגעים לשאלת התנועה של הכיסא . הכוחות היחידים הפועלים על הכיסא בכיוון אופקי הם ¥ הפועל שמאלה , וכוח החיכוך שהמשטח מפעיל על הכיסא ימינה . מהירותו של הכיסא 1 משתנה כאשר F גדול מכוח החיכוך , כך שהכוח השקול הפועל על הכיסא אינו שווה לאפס . X באשר לתנועת האדם - יש לבחון את הכוחות הפועלים עליו : כוח חיכוך שהמשטח מפעיל על נעליו שמאלה , והכוח F " שהכיסא מפעיל עליו ימינה . איור : 24 כוחות אישו אקציה ושהאדם והכיסא מפעילים זה על זה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר