עמוד:169

מבחנה ופקק : מבחנה סגורה בפקק ובה מעט מים , תלויה במצב המתואר באיור 19 א . מחממים באמצעות מבער את המבחנה עם המים שבתוכה . ברגע מסוים במהלך החימום הפקק נורה מהמבחנה , והמבחנה נרתעת לאחור ( איור 19 ב . ( בלון ואוויר : כאשר משחררים את הפיה של בלון מנופח , האוויר פורץ דרך הפיה , והבלון נע בכיוון נגדי ( איור . ( 20 בכל אחד מהאחעים הנדונים לעיל מדובר במערכת בת שני גופים , ובכל ארוע כל אחד משני הגופים מפעיל כוח על בן זוגו ( ראו הווקטורים המסורטטים באיורים . ( 20-17 אנו אומרים כי כל זוג של גופים נמצא באינטראקציה ( השפעה הדדית . ( אץ מצב שבו רק גוף אחד מפעיל כוח על השני . הכוחות פועלים אפוא בצמדים . בארוע הראשון הגופים הנמצאים באינטראקציה הם אדם וקיר . האדם מפעיל כוח על הקיר , אך גם הקיר מפעיל כוח על האדם . כל הפעלת כוח היא צד אחד של אינטראקציה . נדגיש כי כוחות אינטראקציה הם תמיד מאותו סוג . לדוגמה אם אחד הכוחות הוא מגנטי , גם "בן זוגו " הוא מגנטי . שני הכוחות הפועלים באינטראקציה בין שני גופים מכונים לעתים "פעולה " ו " תגובה" ( שמות אלה נטבעו על-ידי ניוטון . ( השוני בשמות אינו בא כדי לציינו שוני בטיבם , או כי אחד מהם הוא ה " גורם " והאחר ה " תוצאה ;" את כל אחד משניהם נוכל לכנות "פעולה , " ואז משנהו יכונה "תגובה . " כדי להדגיש את הסימטריה בין הכוחות אנו נכנה אותם בספר זה לרוב בשם "כוחות אינטראקציה . " איור : 20 פריצת אוויר סבלון סנופח איור n' ^ pKTOJ'x : 19 בין מבחנה לבין הפקק 0 לה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר