עמוד:161

5 . 1 הכוח בווקטור כ \ ח PICD . \ W D \ f at 'g ' -fe | " £ > I / CA / כ \ ח f at lan וין 0 ? "ול כדי שנוכל להתייחס ל"כוח " כאל גודל וקטורי אין די בכך שהוא מאופיין על ידי גודל וכיוון . עלינו לבחון , באופן ניסויי , האם כוחות מקיימים את הכלל של חיבור וקמורים - כלל המקבילית . ניסוי "כלל המקבילית " עבור חיבור כוחות : נציב לוח שעם ( שאליו צמוד נייר בריסטול ) במישור אופקי . נקשור שלושה דינמומטרים באופן המוצג באיור . 12 על הקשר ( ראו איור ) מופעלים שלושה כוחות על ידי שלושת החוטים הקשורים לדינמומטרים . על-פי הוראות הדינמומטרים ועל-פי הכיוונים שלאורכם הם מתייצבים נוכל לקבוע את כיוונו ואת גודלו של כל אחד משלושת הכוחות הפועלים על הקשר . ממצאי הניסוי : מן הניסוי עולה כי הווקטור הנגדי לווקטור הכוח שמפעיל דינמומטר ג , הוא בדיוק אלכסון המקבילית שיוצרים וקטורי הכוחות שמפעילים דינמומטרים א ו-ב . מתוצאות הניסוי אפשר להסיק שכוחות מתחברים על פי כללי החיבור של וקטורים . מכאן : . 5 רויבור כוחות איוו : 12 מעוגת 110 U לנח ^ ת הגלל שעל פיו כוחות מתחברים

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר