עמוד:157

הרי ששתי משקולות מפעילות 2 יחידות כוח . כאשר שתי המשקולות תלויות במנוחה , נמדוד את התארכות הקפיץ ( מעבר למצב שבו לא תלויות עליו משקולות ) ונרשום את ערכה . נמשיך ונערוך מדידות נוספות כאשר בכל פעם אנו מוסיפים משקולת . אם נסרטט הרף של שיעור התארכות הקפיץ , , Afi כפונקציה הודל הכוח , , F שפועל על הקפיץ , נקבל גרף כדוגמת זה המוצג באיור 8 ב . מהגרף עולה כי כל עוד ההתארכות אינה גדולה מדי , יש יחס ישר בין שיעור התארכותו של הקפיץ לבין גודל הכוח שמושך אותו ( בחלק הרציף של העקומה . ( לאחר שמכיילים את הקפיץ ( מיד נראה כיצד עושים זאת ) הקפיץ עשוי לשמש מד כוח , הנקרא דינמומטר . באיור 9 מוצגים תרשימים של דינמומטרים מסחריים המשמשים במעבדה . איוו : 9 דעומומטרים איור : 8 ו \ 0 > י למציאת הקשו נין התארכותו » ל ק 9 י \ לנין הכוח המופעל עליו

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר