עמוד:150

נתמקד בעיקר בתנועת הכיסא . C-V B-D על פי התפיסה של אריסטו , הכיסא נעצר משום שהוא אינו נדחף יותר , כלומר משום שהסיבה לתנועתו נעלמה . על-פי מודל האימפטוס הכיסא נעצר ברגע שכל האימפטוס שנמסר לכיסא אתל . הסברים אלה נראים הגיוניים במבט ראשון , אולם יש מקום לבחון אותם ביתר קפדנות . לגבי הגישה של אריסטו : אם הכיסא נעצר משום שהסיבה לתנועתו נעלמה , מדוע הוא אינו נעצר מיד בנקודה B ( אלא ממשיך לנוע עד ?( C כדי לענות על שאלה זו נבדוק תחילה האם נוכל להגדיל את כברת הדרך שלאורכה הכיסא נע לאחר הפסקת הדחיפה ( מבלי שנשנה את תנאיי הדחיפה . ( לשם כך נערוך ניסויים נוספים : תחילה נחליף את קטע משטח האספלט B-D שמאלה במשטח שיש , חלק מהאספלט המחוספס , ונדחוף את הכיסא על פני קטע המשטח AB בדיוק כמו בניסוי הקודם . הפעם , הכיסא עובר כברת דרך ארוכה יותר לאחר שהוא חולף בנקודה . B בצעד הבא נמשח את משטח השיש בשמן סיכה . שוב ניווכח בהגדלת המרחק B-D עד נקודת העצירה . הגדלה נוספת של המרחק תתרחש אם קטע המשטח B-D שמאלה יוחלף במשטח קרח חלק . מהי התרומה של החלקת המשטח ושימונו ? התרומה היחידה היא הקטנת החיכוך בין הכיסא למשטח , כלומר הפחתת הכוחות החיצוניים שפועלים על הכסא . כתוצאה מכך הכיסא נע לאורך דרך ארוכה יותר ויותר עד לעצירתו . עכשיו נדמיין שהצלחנו להקטין את החיכוך עד כדי ביטולו המוחלט . עתה לא תהיה סיבה לעיכוב תנועת הכיסא , והדעת נותנת שהוא ימשיך לנוע ללא הפסק . זו תפיסה חדשה , תפיסה של המכניקה הניוטונית . היא מהווה אנטי תזה לתפיסה של אריסטו ולתפיסת האימפטוס . הצעד האחרון היה "ניסוי מחשבתי " ( מקובל להשתמש בשפה הגרמנית לציון מונח זה , ( Gedanken experiment - ניסוי שאי אפשר לבצעו , משום שאי אפשר לבטל לחלוטין את השפעתם של כוחות חיצוניים . אולם אפשר להתקרב למצב אידאלי זה , לדוגמה בעזרת מסילת אוויר אופקית שעליה נע גלשן , כמתואר להלן . ניסוי ב - תנועת גלשן על מסילת אוויר אופקית באיור 3 א מוצג גלשן הנע על מסילת אוויר אופקית . בזכות זרמי האוויר הפורצים מנקבים במסילה , הגלשן נע על " כרית אוויר , " לכן החיכוך בינו לבין המסילה קטן מאוד . באיור 3 ב מוצג גרף של מהירותו של גלשן כזה לאחר שהגלשן נדחף כפונקציה של הזמן , כפי שנמדדה בניסוי . הגרף מצביע על כך שהגלשן אכן נע במהירות קבועה לאורך המסילה . איור : 2 ניסוי הכיסא : אדם דוחף כיסא עד 3 הכיסא אינו נעצו B-J אלא \ tj עד . 0

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר