עמוד:148

3 . 2 תפיסת האיספטוס - ימי הביניים ההסבר של אריסטו לתנועת החץ אינו תקף לתנועתו של סביבון ; לאחר שסובבנו אותו והרפנו ממנו , הסביבון העגול אינו משאיר ריק במהלך סיבובו , לכן אי אפשר להסביר את המשך תנועתו של הסביבון על-ידי דחיפה של זרם אוויר הפורץ לאזור שהסביבון פינה . 3 . 1 התפיסה של אריסטו - הסאה הרביעית לפני הספירה את אריסטו הזכרנו בפרק א בהקשר לתפיסתו את החוקיות של נפילת גופים . המרחב על-פי אריסטו הוא המקום הנתפס על ידי חומר ; לא קיים מרחב בלי חומר . במילים אחרות לא קיים ריק . התנועה על-פי אריסטו : אריסטו הניח שכל הגופים על פני הארץ ( ליתר דיוק בעולם ש " מתחת " לירח ) מורכבים , ביחסים כאלה או אחרים , מארבעה יסודות : אוויר , אדמה , אש ומים . אריסטו הבחין שיש עצמים קלים יותר , ואחרים כבדים יותר . הוא ייחס את תכונת הכובד או הקלות של גוף ליחס בין כמויות היסודות השונים המרכיבים את הגוף . אדמה "טבעה " שהיא כבדה , האש "טבעה " שהיא קלה , ואילו המים והאוויר עומדים בין שני הקצוות . אריסטו גרס שתנועתו ה " טבעית " של גוף כבד היא מטה , ותנועתו ה " טבעית " של גוף קל היא מעלה . עשן מתמר אנכית מעלה כל עוד רוח אינה נושבת . ואילו אבן נופלת אנכית מטה לאחר שמרפים ממנה . כלומר , על פי התפיסה של אריסטו התנועה "הטבעית " של גופים ארציים היא במסלול אנכי מעלה או אנכי מטה . יש כמובן תנועות שהורגות מהתנועה ה " טבעית . " למשל חץ הנורה מקשת בכיוון אופקי נע לאורך מסלול עקום . אבן הקשורה לקצה חוט נעה לאורך מסלול מעגלי כאשר מסובבים את החוט . אבן הנזרקת כלפי מעלה נעה במסלול אנכי , אבל מעלה ולא בתנועתה ה " טבעית " כלפי מטה . אריסטו כינה תנועות כאלה בשם תנועות "מאולצות , " שהן מנוגדות לתנועתם ה " טבעית " של הגופים , ואין להן קיום בלא כוח הפועל על הגופים ומאלץ אותם לנוע בצורה הנוגדת את "טבעם . " אפשר להרים אבן כלפי מעלה , וכך לגרום לה לנוע בתנועה "מאולצת , " אולם ברגע שמרפים ממנה האבן נופלת מטה בתנועתה ה " טבעית . " הפיזיקה של אריסטו תואמת לאינטואיציה הניבנית אצל כולנו כתוצאה מהתנסותנו היום-יומית ; אינטואיציה זו אומרת לנו שתנועה קשורה במהותה לפעולה , שהרי כאשר אנו מושכים כיסא הוא נע , ולאחר שמרפים ממנו הוא מגיע למנוחה . שיטת חשיבה זו הנסמכת על האינטואיציה , כפי שבאה לידי ביטוי בתורתו של אריסטו , שלטה בכיפה במשך זמן רב , והיא מכונה לעתים "הפיזיקה הישנה " או "הפיזיקה של השכל הישר . " המודל של אריסטו התקשה להסביר תנועות כגון זו של חץ הנורה מקשת . כל עוד מיתר הקשת דוחף את החץ - יש סיבה לתנועתו , והיא תנועה מאולצת . אך מדוע החץ ממשיך לנוע כברת דרך נוספת לאחר הנתקותו ממיתר הקשת ? התשובה של אנשי האסכולה של אריסטו היתה : כאשר החץ מתקדם באוויר - הוא משאיר אחריו ריק . אך כיוון שהטבע " שונא ריק " - אוויר פורץ לאזור שהחץ פינה כתוצאה מהתקדמותו , וזרם אוויר זה הוא שדוחף את החץ קדימה . . 3 סצבם של גופים שאינם נתונים להשפעת כוחות חיצוו"ם נתבונן שוב בדוגמה של ספינת המפרשים לעיל . £ ' \\ t < 01 cn # 10 J \ CO T ) D \ ) ^ r ) 1 DD 2 חכ \ ח ? fiz ^ r p'od ! fa fo 0 & y / Jn ? זו שאלה יסודית בהבנת הטבע . נציג שלוש תפיסות שבאמצעותן התמודדו עם השאלה במהלך ההיסטוריה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר