עמוד:146

. 5 חיבור כוחות 161 5 . 1 הכוח כווקטור 161 5 . 2 חיבור ( וקטורי ) של כוחות 162 . 6 התמדה 165 6 . 1 התנאי להתמדה 165 6 . 2 התמדה בכיוון מסוים - תנועה על הארץ הנעה 165 . 7 אינטראקציה בין w ג 91 ים 168 7 . 1 המושג "אינטראקציה " 168 7 . 2 החוק השלישי של ניוטון 170 . 8 סקירת כוחות שונים 173 8 . 1 כוח מתיחות 173 8 . 2 התמדה של מערכת דו-גופית 181 8 . 3 כוח נורמלי 185 8 . 4 כוח חיכוך 189 שאלות , תרגילים ובעיות 200

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר