עמוד:145

פרקג כוחותומצבי התמדה 147 nrrrpn . 1 1 השאלה המרכזית של הדעמיקה 147 . 3 מצבם של גופים שאעם נתונים להשפעת כוחות חיצוניים 148 3 . 1 התפיסה של אריסטו - המאה הרביעית לפני הספירה 148 3 . 2 תפיסת האימפטוס - ימי הביניים 148 3 . 3 התפיסה של ניוטון - המאה השבע-עשרה 149 3 . 4 השוואה בין מודל אריסטו , מודל האימפטוס והמודל של ניוטון 154 3 . 5 אייזיק ניוטון 154 . 4 כוח ומדידתו 156 4 . 1 הקדמה 156 4 . 2 הקפיץ - אמצעי למדידת כוח 156 4 . 3 המושג " משקל" 158 4 . 4 יחידת הכוח "ניוטון " 159 4 . 5 המושג "כוח כובד שמקורו בכדור הארץ " 159 4 . 6 "כוח כובד " ו " משקל" 159 4 . 7 כיול של קפיץ כמד-כוח 159

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר