עמוד:144

ה . גודל ההעתק הכולל הוא כ- 156 . 20 ס " מ . הזווית שלו עם ציר -ת היא כ- . 39 . 81 ° ו . גודל המהירות הממוצעת היא כ- , 42 . 68 cm / s וכיוונה יוצר זווית בת 39 . 81 ° -כ עם הציר . x ז . התשובות לשאלות א ו-ב היו משתנות . . 39 א . גודל ההעתק 31 . 6-כ ס " מ , וכיוונו יוצר זווית 18 . 4 ° שמאלה ביחס לכיוון "למעלה . " ב . ( 1 ) גודל המהירות הממוצעת כ- 26 . 3 cm / s וכיוונה ככיוון ההעתק . ( 2 ) מהירותו הרגעית גדולה מהממוצעת . ג . גודל תאוצתו הממוצעת 1 . 25 m / s וכיוונה שמאלה . . 40 ב . תאוצת המכונית מתאפסת בקטעים BC ו- . FG ג . רדיוס המסלול CDF הוא כ- ת . 238 . 91 . 41 א . הווקטורים B-1 A מאונכים זה לזה . ב . הווקטורים B-1 A שווים בגודלם .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר