עמוד:143

תשובות . 2 א . כן , כי ... ב . לא , כי ... . 3 א . לא , כי ... ב . כן , כי ... . 4 א . 15 מ ' מערבה . ב . 111 . 8 מ ' בכיוון 26 . 6 ° מזרחה מהצפון . ג . . 0 ד . 127 . 3 מ ' צפונה . . 6 56-כ ק " מ בזווית של 60 ° -כ צפונה מהמערב . . 7 ב . לא , כי ... 8 ( 3 ) . B-1 A . N . 11 וקטורים מקבילים . ב . הווקטור B הוא וקטור האפס ( כלומר נקודה . ( ג . הווקטורים B-1 A מאונכים זה לזה . ( -4 m , 3 m ) . 12 A = 3 cm ; A = 5 . 2 cm . 3 . 13 . 14 ב . 9 . 3 ס " מ בזווית 27 . 2 ° צפונה מהמזרח . . 15 גודלו , 50 וכיוונו יוצר זווית בת 53 . 1 ° עם ציר ה . ^ . 16 א . גודלו , 2 . 24-כ וכיוונו יוצר זווית של 63 . 4 ° -כ עם הכיוון השלילי של הציר , x ברביע השני . ב . גודלו , 4 . 84-כ וכיוונו יוצר זווית של 38 . 1 ° -כ עם הכיוון החיובי של הציר x ברביע הראשון . ' ג . גודלו , 1 . 087-כ וכיוונו יוצר זווית של כ- 58 . 6 עם הכיוון החיובי של הציר x ברביע הראשון . ' ד . גודלו , 2 . 64-כ וכיוונו יוצר זווית של 9 . 1 ° -כ עם הכיוון החיובי של הציר x ברביע הראשון . ' . 17 א . 7 . 85 ס " מ בזווית 66 . 8 ° עם הציר . x ב . 10 . 79 ס " מ בזווית 4 . 2 ° עם הציר . x D " D 2 . 150 . 18 בזווית 58 ° עם הכיוון השלילי של הציר . x . 19 גודלו כ- , 17 . 94 וכיוונו יוצר זווית של כ- 21 . 4 ° מתחת לכיוון החיובי של הציר . x . 20 א . : 2 A וקטור שאורכו 8 ס " מ בכיוון וקטור A :-3 A וקטור שאורכו 12 ס " מ בכיוון מנוגד לכיוון : B / 3 וקטור שאורכו 2 ס " מ בכיוון וקטור B ב 11 . 82 . ס " מ בזווית 249 . 6 ° עם ציר . x . 23 ד . ., V £ > ' 22 m / s . 24 ד . 10 m / s בזווית 53 . 1 ° עם הכיוון האופקי . . 25 ד . 1 . 25 m / s בזווית 28 ° מתחת לכיוון האופקי . . 26 א . 12 m / s ב . -19 m / s 20 m / s . a מעובה ד . 12 m / s שמאלה . 27 ו . ; וקטור התאוצה מכוון בכל הנקודות כלפי מטה , וגודלו כ- . 10 m / s וקטור המהירות : עד שיא הגובה וקטור המהירות מצביע כלפי מעלה . בשיא הגובה הוא שווה ל- , 0 ולאחר מכן הוא מצביע כלפי מטה . בכל פעם מתווסף לוקטור המהירות וקטור שגודלו 10 m / s וכיוונו מטה . . 28 לגופים המתוארים באיורים ג , ד ו-ה יש תאוצה . . 32 לגבי גוף ב : ( 4 ) הגוף נע לאורך מסלול עקום . מהירותו משתנה הן בגודלה והן בכיוונה . לגוף יש תאוצה הקשורה לכך שהמהירות משתנה בגודלה ובכיוונה . . 33 גודלו 138 . 7-כ וכיוונו יוצר זווית של 3 . 34 ° -כ עם הציר * ברביע הרביעי . . 34 ב . המהירות ב ^ גדולה מהמהירות . 8-ב ג . התאוצה ^ -ב קטנה מהתאוצה . £ -נ . 35 א . 15 m / s בכיוון מ ^ 3-ל ב . 15 m / s בכיוון c-n ל-ס . ג . = 21 . 2 m / s 2 בזווית 45 ° עם כל אחד משני קטעיו הישרים של הכביש . ד . 4 . 2 m / s בזווית 45 " עם כל אחד משני קטעיו הישרים של הכביש . . 36 ב . כן ... ג . כן ... . 37 א . גודל התאוצה הוא כ- , 3 . 9 m / s וכיוונה יוצר זווית בת 81 . 2 ° בקירוב עם ציר ה . ^ ב . התאוצות בשני המקרים שוות .... . 38 א . ( 90 . 63 cm , 42 . 26 cm ) ב . m 156 . 2 cm : V 7 Ar הזווית שלו עם הציר 39 . 8 ° : x = ג . Ar = 64 . 78 cm 2 ד . 38 ° p

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר