עמוד:142

ב . באילו קטעים של המסלול מתאפסת תאוצת המכונית ? נמקו . ג . העתיקו את איור א למחברתכם , והוסיפו סרטוטים מקורבים של וקטורי התאוצה והמהירות בנקודות 0 ( במעבר הראשון , ( ס 0 , ( במעבר השני ) . H-1 ד . העריכו את רדיוס חצי המעגל . CDE . III תרגילי העמקה תרגילים 42-41 מיועדים להעמקה . . 41 * בכל אחד מהסעיפים א ו-ב שלהלן מתואר קשר בין שני B-1 Acmrapi ציינו לגבי כל סעיף , אילו תכונות צריכות להיות לווקטורים B-1 A כדי שהקשר יתקיים . ₪ ND | A + B | = | A-B | . N . B * 0-1 A * 0 ב . סכום הווקטורים ניצב להפרשם . . 42 * באיור מסמנות עקבותיו של גוף הנע לאורך מסלול עקום ( מ ^ , (^ -ל במרווחי זמן קבועים של שנייה אחת . א . מצאו באופן מקורב את וקטור התאוצה הרגעית בנקודה B על-פי שלבים אלה : ( 1 ) העתיקו את האיור למחברתכם ( ראו הערה בשאלה , 23 סעיף א . ( ( 2 ) סרטטו את ההעתקים בקטעים AB ו- . BC ( 3 ) וקטורי ההעתק שסרטטתם מייצגים את וקטורי המהירויות הממוצעות בקטעים . BC-I AB הסבירו מדוע . ( 4 ) המהירויות הממוצעות בקטעים BC-1 AB שוות בקירוב למהירויות הרגעיות בנקודות fanfm הסבירו מדוע . ( 5 ) סרטטו את וקטור התאוצה בעקבה B באמצעות המהירויות הרגעיות בנקודות . X 2 -1 3 q ב . ענו על סעיף א לגבי העקבה F ( וקטעים EF ו- . ( FG ג . תארו במילים את תנועת החלקיק מ ^ עד . G השתמשו במונחים "העתק , " "מהירות " ו " תאוצה . "

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר