עמוד:141

א . חשבו את השיעורים הקרטזיים של הנקודה שבה נמצא פרור הטונה הראשון . ב . בטאו את וקטור המקום של פרור הטונה השני בהצגה קוטבית . ג . מהו גודל ההעתק החלקי Ar של הג ' וק ? ד . מהי הזווית p ( ראו איור ) בין שני וקטורי ההעתק החלקיים Ar ו- ? Ar x 2 ה . בטאו את ההעתק הכולל של הג ' וק בהצגה קוטבית . ו . מהי מהירותו הממוצעת ( גודל וכיוון ) של הג ' וק ? ז . אלו מתשובותיכם לסעיפים הקודמים היו משתנות אילו ראשית הצירים היתה במקום אחר ? הסבירו . . 39 כידוע , לוח שחמט הוא לוח ריבועי ובו 64 משבצות , המסודרות בשמונה שורות ושמונה טורים . נהוג לסמן משבצת בלוח השחמט על-פי האות המציינת את הטור שבו נמצאת המשבצת , ומספר השורה שבה נמצאת המשבצת . למשל , המשבצת הנמצאת בטור השמאלי ( A ) ובשורה התחתונה ( 1 ) ( בפינת לוח השחמט ) מסומנת ב- . A 1 ממדי לוח השחמט הביתי הם . 40 cm x 40 cm הרץ הוא כלי משחק היכול לנוע רק על האלכסונים החוצים את המשבצת עליה הוא נמצא . א . החצים שעל איור הלוח מתארים את התנועה 7 < -H 3 < - F 1 ס של הרץ . חשבו את העתקו ( גודל וכיוון ) במהלך כפול זה . הניחו כי הרץ נע בין מרכזי המשבצות בתנועה קצובה . ב . לשחקן המניע כלי שחמט לוקח 0 . 2 s להניע אותו ממשבצת אחת לסמוכה לה . ( 1 ) מהי מהירותו הממוצעת ( גודל וכיוון ) של הרץ במסע המתואר בסעיף א ? ( 2 ) האם גודל מהירותו התעית של הרץ קטן מגודל מהירותו הממוצעת , גדול ממנו או שווה לו ? נמקו . ג . התבוננו במהלך F 3 < -G 2 F 1 ( שימ \ לב : זה ^ לא המסלול המתואר באיור . ( כאמור , תנועת הרץ היא קצובה , ולוקח לו 0 . 2 s לעבור ממשבצת למשבצת . מהי תאוצתו הממוצעת ( גודל וכיוון ) במהלך זה ? . 40 מסלול מירוצי מכוניות מורכב משני קטעים ישרים ושני חצאי מעגלים , כמוצג באיור א . מכונית מרוץ מזנקת מנקודה A ומקיפה את המסלול . באיור ב מוצג גודל מהירותה כפונקציה של הזמן . א . תארו את תנועת המכונית בכל אחד מקטעי המסלול תוך שימוש במונחים "גודל המהירות , " "כיוון המהירות תאוצה" , " . " איוו א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר