עמוד:140

. 34 באיור מוצגות עקבותיו במרווחי זמן שווים של גוף הנע ימינה . א . העתיקו את האיור ( ראו הערה בשאלה , 23 סעיף א , ( וסרטטו באופן מקורב את וקטורי המהירות והתאוצה בעקבות DJJW J . B-1 A נדרש להתייחס לגודלי הווקטורים אלא לכיווניהם בלבד ( . הסבירו כיצד קבעתם את כיוונו של כל וקטור . ב . האם גודל המהירות בעקבה rmty A לגודל המהירות בעקבה , B גדול ממנו או קטן ממנו ? נמקו . ג . האם גודל התאוצה בעקבה rm \ y A לגודל התאוצה בעקבה , B גדול ממנו או קטן ממנו ? נמקו . . 35 מכונית הנוסעת על כביש ABCD בתנועה קצובה , במהירות שגודלה 15 מ \' ש . ' קטע הכביש BC הוא רבע מעגל ; והקטעים CD-1 AB הם ישרים . א . תארו וסרטטו את וקטור המהירות בנקודה . B ב . תארו וסרטטו את וקטור המהירות בנקודה . c ג . חשבו וסרטטו את וקטור שינוי מהירות המכונית בתנועתה מהנקודה B לנקודה . c ד . חשבו וסרטטו את וקטור התאוצה הממוצעת בתנועת המכונית מהנקודה B לנקודה , 0 . אם היא עוברת את קטע הכביש שבין שתי נקודות אלה במשך 5 ש . ' . 36 א . הביאו דוגמה לתנועה שבה לווקטורי המהירות והתאוצה - ( 1 ) כיוונים זהים . ( 2 ) כיוונים מנוגדים . ב . האם יתכן מצב שבו ברגע מסוים DN ? v * 0-1 a = 0 כן - הביאו דוגמה . אם לא - נמקו . ג . האם "תכן מצב שבוברגעמסוים DN ? a * 0-1 v = 0 כן - הביאו דוגמה . אם לא - נמקו . . 37 באיור מוצג מסלול תנועתו של גוף . הגוף חולף ברגע מסוים בנקודה P בה גודל מהירותו v = 2 m / s 1 1 וכיוונה אופקי . כעבור 0 . 5 s הגוף חולף בנקודה P בה 2 גודל מהירותו v = 3 m / s וכיוונה יוצר זווית בת 40 ° עם 2 הכיוון האופקי . א . חשבו את התאוצה הממוצעת ( גודל וכיוון ) של הגוף בתנועתו . P P D העתיקו למחברתכם את האיור , 2 ^ ^ והוסיפו לו סרטוט של וקטור התאוצה הממוצעת באחת מנקודות המסלול הנמצאת בין . P - > P 2 1 ב . במקרה אחר , הגוף נע לאורך המסלול המסורטט , אך בכיוון הנגדי , כך שגודל מהירותו בכל נקודה ונקודה היה שווה לגודל המהירות במקרה הראשון . האם וקטור התאוצה הממוצעת ( כיוון וגודל ) במקרה זה שווה לווקטור התאוצה הממוצעת במקרה הראשון או שונה ממנו ? נמקו . . 38 ג ' וק ירד מאדן החלון והחל להסתובב במטבח . לפתע , בהיותו בראשית מערכת הצירים המסורטטת על הרצפה ( כאלה הם מטבחיהם של פיזיקאים ( ... הבחין הג ' וק בפרור דג טונה במרחק IDDD 100 cm בכיוון היוצר זווית 25 " עם ציר ז 1 £ הג ' וק רץ אל פרור הטונה , חטף אותו , והבחין בפרור נוסף הנמצא בנקודה ששיעוריה . ( 120 cm , 100 cm ) מבלי לשנות את קצב ריצתו , מיהר הג ' וק אל הפרור השני ובלע גם אותו . הג ' וק רץ במהירות שגודלה . v = 0 . 45 m / s bx הוא העתק הג ' וק בתנועתו לפרור הראשון . x 1 pnyn Nin Ar בתנועתו מהפרור הראשון לשני . 2 מעלליו של הג ' וק מסורטטים באיור שלפניכם .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר