עמוד:138

א . העתיקו את האיור וסמנו בו וקטורי ההעתק של המכונית בכל אחד משבעת קטעי התנועה ( ראו הערה בשאלה 23 סעיף א . ( ב . סרטטו באופן מקורב את וקטורי המהירויות הממוצעות של המכונית בשבעת קטעי התנועה . ג . תארו במילים את תנועת המכונית . H-V A-D השתמשו במונחים "כיוון וקטור המהירות " ו " גודל וקטור המהירות . " ד . חשבו את המהירות הממוצעת ( גודל וכיוון ) של המכונית בתנועתה מ ^ . B- > המרחק בין שני קווים סמוכים באיור מייצג מרחק של תז 1 במציאות , ומרווח הזמן בין שתי עקבות סמוכות הוא 0 . 5 ש . ' . 25 האיור מתאר את עקבותיה של מטוטלת במרווחי זמן שווים , בעת תנועתה . G-V A-D א . העתיקו את האיור למחברתכם , וסרטטו את וקטורי ההעתק של משקולת המטוטלת בתנועתה . B A-D - ^ . G ^ F-Dl , F ^ E-D E-V D-D , D- > C-D , ( V 7 B-D ' ב . סרטטו באופן מקורב את וקטורי המהירויות הממוצעות בקטעים אלה . ג . תארו במילים את תנועת המטוטלת במשך מחצית מחזור תנועתה ( מ ^ . ( 0-ל השתמשו במונחים "כיוון וקטור מהירות " ו " גודל וקטור המהירות . " ד . אורך החוט 8 . 94 מ , ' הזוויות של חוט המטוטלת כאשר היא ב ^ B-m עם הכיוון האנכי ( ב-ס החוט אנכי ) הן 30 ° 26 ° 1 בהתאמה . מרווח הזמן בין שתי עקבות סמוכות הוא 0 . 5 ש . ' חשבו את המהירות הממוצעת ( גודל וכיוון ) של משקולת המטוטלת בקטע AB סעיף : 8 . 4 וקטור 1 ו ^ וצה . 26 מצאו , בכל אחד מסעיפים א - ד שלהלן , את השינויים במהירויות גופים שנעים לאורך קו ישר . סרטטו בכל מקרה את וקטורי המהירויות ( לפני השינוי ואחריו , ( ואת וקטור שינוי המהירות . א . מהירות ( -8 ) מ \' ש ' הופכת ל- ( + 4 ) \ 'מ ש . ' ב . מהירות ( + 6 ) \ 'מ ש ' הופכת ל- ( -13 ) \ 'מ ש . ' if ' מהירות 5 מ \' ש ' מזרחה הופכת ל- 15 \ 'מ ש ' מערבה . ד . הגוף נע ימינה במהירות 6 מ \' ש / מתנגש בקיר , וחתר שמאלה במהירות שגודלה 6 מ \' ש . ' . 27 גוף נזרק כלפי מעלה במהירות שגודלה 40 מ \' ש . ' א . סרטטו איור מקורב של עקבות הגוף במרווחי זמן של שנייה אחת , החל מרגע הזריקה וכלה ברגע שבו הגוף חוזר לנקודת מוצאו . ב . הוסיפו לכל העקבות את וקטורי המהירות ( כולם באותו קנה מידה ) ואת וקטורי התאוצה ( בקנה מידה אחיד . ( ג . תאח במילים את התנועה . השתמשו במונחים "וקטור המהירות , " ו " וקטור התאוצה . " . 28 באיורים מוצגות עקבותיהם של חמישה גופים בתנועות שונות ( החצים מייצגים את וקטורי המהירות . ( ציינו לגבי כל אחד מחמשת המקרים אם יש לגוף תאוצה . נמקו את תשובותיכם . א . גוף נח ( מנוחה מתמשכת , לא רגעית . ( ב . גוף נע לאורך קו ישר במהירות קבועה בגודלה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר